ПЕРЕЛІК

 нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів з ядерної та радіаційної безпеки в галузі використання  ядерної  енергії

Даний список встановлює перелік нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів з ядерної та радіаційної безпеки і є обов’язковим для усіх структурних підрозділів ДСП «ЦППРВ» при здійсненні діяльності в галузі використання  ядерної енергії.

Перелік містить:

  • документи загальнодержавного призначення (закони України, укази та розпорядження президента, постанови КМУ);
  • нормативні документи міністерств та відомств України;
  • норми, методичні рекомендації (методики), стандарти, інструкції, правила різних відомств України.

 

Назви документів наведені мовою оригіналу.

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

 

ВР –      Верховна Рада України
ГНД –       Галузевий нормативний документ
ДБН –       Державні будівельні норми
ДГН –      Державні гігієнічні норми
Держатомрегулювання –      Державна інспекція ядерного регулювання України
ДНОП –      Державні норми охорони праці
ДП «УкрНДНЦ» –       Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості
ДСП –       Державні санітарні правила
ДСП «ЦППРВ» –       Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами»
ДСТУ –       Державний стандарт України
КМУ –      Кабінет Міністрів України
Мінприроди –      Міністерство екології та природних ресурсів України
Мінрегіонбуд –       Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Мінпромполітики –       Міністерство промислової політики України
МОЗ –      Міністерство охорони здоров’я України
МПтаЕ –      Міністерство палива та енергетики України
НАПБ –       Нормативний акт з пожежної безпеки
НД –      Нормативний документ
НП –      Нормативні правила
НПАОП –      Нормативно правовий акт з охорони праці
РД –       Рекомендаційний документ
ФПУ

–      Федерація профспілок України

Документи загальнодержавного призначення

Нормативно-правові акти

Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996

Кодекс законів про працю України, затверджений Законом № 322-VIII  від 10.12.1971 ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375

Кодекс цивільного захисту України № 5403-VI-ВР від 02.10.2012

Податковий кодекс України № 2755-VI-ВР від 02.12.2010

Бюджетний кодекс України № 2456- VІ-ВР від 08.07.2010

Цивільний кодекс України № 435-ІV-ВР від 16.01.2003

Господарський кодекс України № 436- ІV-ВР від 16.01.2003

Земельний кодекс України № 2768-ІІI-ВР від 25.10.2001

Водний кодекс України № 213/95-ВР від 06.06.1995

Кодекс України про надра № 132/94-ВР від 27.07.1994

Митний кодекс України № 4495-VI-ВР від 13.03.2012

Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-Х-ВР від 07.12.1984

Закони України

Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи № 791а-XII-ВР від 27.02.1991

Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку № 39/95-ВР від 08.02.1995

Про поводження з радіоактивними відходами № 255/95-ВР від 30.06.1995

Про охорону навколишнього природного середовища № 1264-ХІІ-ВР від 25.06.1991

Про оцінку впливу на довкілля № 2059- VIII-ВР від 23.05.2017

Про Загальнодержавну цільову екологічну програму поводження з радіоактивними відходами № 516-VI від 17.09.2008

Про Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему № 886-VI-ВР від 15.01.2009

Про охорону праці № 2694-ХІІ-ВР від 14.10.1992

Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування № 1105-XIV-ВР від 23.09.1999

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-ХІV від 16.07.1999

Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки № 1699-VІІ-ВР від 14.10.2014

Про запобігання корупції № 1700-VII-ВР від 14.10.2014

Про інформацію № 2657-XII-ВР від 02.10.1992

Про охорону атмосферного повітря № 2707-ХІІ-ВР від 16.10.1992

Про ринок електричної енергії № 2019- VIІІ-ВР від 13.04.2017

Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення № 4004-XII-ВР від 24.02.1994

Про приєднання України до Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду № 334/96-ВР від 12.07.1996

Про ратифікацію Конвенції про ядерну безпеку № 736/97-ВР від 17.12.1997

Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання № 15/98-ВР від 14.01.1998

Про метрологію та метрологічну діяльність № 1314-VII-ВР від 05.06.2014

Про стандартизацію № 1315-VII-ВР від 05.06.2014

Про відходи № 187/98-ВР від 05.03.1998

Про перевезення небезпечних вантажів № 1644-III-ВР від 06.04.2000

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії № 1370-XIV-ВР від 11.01.2000

Про поводження з відпрацьованим ядерним паливом щодо розміщення, проектування та будівництва  централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива реакторів типу ВВЕР вітчизняних атомних електростанцій № 4384-VI-ВР від 09.02.2012

Про ратифікацію Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами № 1688-III-ВР від 20.04.2000

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання № 2064-ІІІ-ВР від 19.10.2000

Про охоронну діяльність № 4616-VI-ВР від 22.03.2012

Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення № 2893-III-ВР від 13.12.2001

Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки № 1868-IV-ВР вiд 24.06.2004

Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення № 2861-IV-ВР вiд 08.09.2005

Про міжнародні договори України № 1906-IV-ВР від 29.06.2004

Про зовнішньоекономічну діяльність № 959-XII-ВР від 16.04.1991

Про публічні закупівлі № 922-XIIІ-ВР від 25.12.2015

Про інвестиційну діяльність № 1560- XII-ВР від 18.09.1991

Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання № 549-IV від 20.02.2003

Про державну таємницю № 3855-XII-ВР від 21.01.1994

Про технічні регламенти та оцінку відповідності № 124-VIII-ВР від 15.01.2015

Про ратифікацію Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті № 534-XIV-ВР від 19.03.1999

Про об’єкти підвищеної небезпеки № 2245-III-ВР від 18.01.2001

Про регулювання містобудівної діяльності № 3038-VI-ВР від 17.02.2011

Про основи містобудування № 2780-ХІІ-ВР від 16.11.1992

Про електронні документи та електронний документообіг № 815-ІV-ВР від 22.05.2003

Про наукову та науково-технічну діяльність № 848-VIII-ВР від 26.11.2015

Про професійний розвиток працівників № 4321-VI-ВР від 12.01.2012

Про основні засади забезпечення кібербезпеки України № 2163-VIII-ВР від 05.10.2017

Укази, Розпорядження Президента України

Указ Президента «Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки» № 1303/2000 від 05.12.2000

Указ Президента «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20.07.2015 «Про Проектну загрозу для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні» №520/14т/2015 від 27.08.2015

Указ Президента «Про додаткові заходи з відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із соціального захисту постраждалих осіб, безпечного поводження з радіоактивними відходами» №196/2018 від 05.07.2018

Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки від 13.11.2013 № 824 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 903 від 31.10.2018)

Порядок затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії № 995 від 08.09.1997

Деякі питання управління  державними інвестиціями № 571 від 22.07.2015

Про затвердження угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів № 980 від 19.08.1996

Порядок проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання № 1471  від 25.12.1997

Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії № 625  від 26.04.2003

Про затвердження Положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження № 275 від 24.07.2015

Про доплати особам, які працюють у зоні відчуження № 831 від 10.09.2008

Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці № 1290 від 17.11.1997

Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями № 368 від 24.03.2004

Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. (Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві) № 1232 від 30.11.2011

Про затвердження Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів № 1525 від 18.12.1996

Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України № 1373 від 15.10.2004

Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування № 1174 від 16.11.2011

Про створення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання. Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації № 847 від 04.08.1997

Про державний моніторинг національних і міжнародних проектів у сфері ядерної та радіаційної безпеки і радіоекології № 1219 від 04.08.2000

Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів № 939 від 18.07.2007 (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1099 від 24.10.2012)

Про затвердження Технічного регламенту щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів № 884  від 17.10.2018 (Набирає чинності з 07.11.2019 на заміну Постанови КМУ від 18.07.2007 № 939)

Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання оцінки відповідності №95 від 13.01.2016

Про затвердження Порядку встановлення міжповірочних інтервалів для законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями № 1195 від 16.12.2015

Про затвердження Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт № 474 від 08.07.2015

Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці № 374 від 04.06.2015

Про затвердження Порядку оплати робіт і послуг з проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів, повірки зазначених засобів, що перебувають в експлуатації, та визначення вартості таких робіт і послуг № 865 від 28.10.2015

Про затвердження Порядку створення єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення № 379  від 23.04.2001

Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу № 813 від 02.06.2003

Про затвердження Порядку проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки № 1122 від 18.07.1998

Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту № 11 від 09.01.2014

Про затвердження Порядку справляння плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії № 440 від 06.05.2001

Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною інспекцією ядерного регулювання та її територіальними органами, і розміру плати за їх надання та визнання такими, що втратили чинність, розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії № 591 від 01.06.2011

Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків № 166 від 24.02.2016

Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів № 1288 від 29.08.2002

Про затвердження Порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму № 327 від 12.03.2003

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання № 86 від 28.01.2004

Про затвердження Державної програми забезпечення безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання № 1092 від 03.08.2006

Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві № 668 від 01.08.2015

Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів (Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів) № 461 від 13.04.2011 (в редакції Постанови КМУ від 08.09.2015 №750)

Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури № 903 від 11.07.2007

Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт (Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт) № 466 від 13.04.2011  (в редакції Постанови КМУ від 26.08.2015 №747)

Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України № 560 від 11.05.2011

Деякі питання перевезення радіоактивних матеріалів. (Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів) № 1196 від 03.10.2007

Деякі питання державного регулювання діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. (Порядок державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання) № 1718 від 16.11.2000

Про затвердження технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання № 1382 від 05.12.2007

Деякі питання поводження з радіоактивними відходами. (Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами) № 480 від 29.04.1996 (в редакції Постанови КМУ від 25.12.2002 №2015 (2015-2002п))

Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення № 1869 від 20.12.2000

Про затвердження Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту № 740 від 11.08.2005

Про затвердження Порядку функціонування державної системи фізичного захисту № 1337 від 21.12.2011

Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів № 1147 від 17.09.1996

Про затвердження Порядку справляння плати за надання платних  адміністративних послуг з оформлення та видачі документів у галузі  державного експортного контролю і переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною службою експортного контролю України, та розміру плати за їх надання № 746 від 13.07.2011

Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю № 767 від 15.07.1997

Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення № 1807 від 20.11.2003

Про затвердження Положення про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов`язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю № 920 від 27.05.1999

Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги  № 153 від 15.02.2002

Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними № 598 від 24.07.2013

Затвердження ліцензійних умов провадження охоронної діяльності № 960 від 18.11.2015

Заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності № 615 від 10.08.1993

Положення про державну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту, обліку та контролю ядерних матеріалів № 263 від 21.03.2012

Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях № 444 від 26.06.2013

Про затвердження Положення про Державне агентство України з управління зоною відчуження № 564 від 22.10.2014

Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу № 547 від 23.05.2011  (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ №666 від 30.08.2017 та №229 від 23.03.2018)

Деякі питання документування управлінської діяльності № 55 від 17.01.2018

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про схвалення техніко-економічного обґрунтування інвестицій у будівництво другої черги комплексу виробництв «Вектор» № 1605-р від 23.12.2009

Концепція реалізації державної політики у сфері розвитку діяльності в окремих зонах радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи № 535-р від 18.07.2012

Про затвердження проекту будівництва промислового комплексу поводження з твердими радіоактивними  відходами Чорнобильської АЕС № 816-р  від 26.12.2003

Про схвалення Концепції Програми забезпечення безпечного зберігання відпрацьованих високоактивних джерел іонізуючого випромінювання № 18-р вiд 18.01.2006

Про схвалення Стратегії поводження з радіоактивними відходами в Україні № 990-р від 19.08.2009

Про затвердження комплексного плану заходів щодо реалізації положень Проектної загрози для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні № 501-р від 22.07.2016

Документи міністерств та відомств

НП 306.4.219-2018 Про затвердження Загальних положень безпеки при захороненні радіоактивних відходів. Наказ Держатомрегулювання від  13.08.2018 № 331

НП 306.4.08/1.013-98 Правила поводження з інформацією щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання, доступ до якої обмежується. Наказ Мінекобезпеки від 28.12.1998 № 191

Про затвердження Загальних положень безпеки при поводженні з радіоактивними відходами до їх захоронення. Наказ Держатомрегулювання  від 01.08.2017 № 279

НП 306.3.02/3.038-2000 Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів. Наказ Мінекоресурсів від 02.10.2000 № 154

НП 306.4.08/1.042-2000 Правила збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Наказ Мінекоресурсів від 14.12.2000 № 241

НП 306.5.04/2.060-2002 Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності у сфері поводження з радіоактивними відходами. Наказ Держатомрегулювання від 22.10.2002 № 110 (у редакції наказу Держатомрегулювання України від 20.08.2014 № 118)

НП 306.3.02/3.043-01 Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів. Наказ Мінекоресурсів від 26.01.2001 № 11

НП 306.4.159-2010 Порядок звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності. Наказ Держатомрегулювання від 01.07.2010 № 84

НП 306.5.05./2.065-02 Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання та вимог до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. Наказ Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125

НП 306.5.05/2.066-02 Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. Наказ Держатомрегулювання від 02.12.2002 № 125

НП 306.5.04/2.059-2002 Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів. Наказ Держатомрегулювання від 11.02.2003 № 27

НП 306.6.095-2004 Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 31.08.2004 № 141

НП 306.8.147-2008 Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні. Наказ Держатомрегулювання від 28.08.2008 № 156

НП 306.6.135-2007 Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 06.09.2007 № 119

НП 306.6.01/1.074-03 Порядок проведення інспекційних обстежень та перевірок сховищ для захоронення РАВ на етапах експлуатації та закриття. Наказ Держатомрегулювання від 19.06.2003 № 75

НП 306.6.096-2004 Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 31.08.2004 № 141

НП 306.8.150-2008 Вимоги до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 04.12.2008 № 196

НП 306.8.176-2011 Вимоги до зон обмеженого доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу. Наказ Держатомрегулювання від 05.12.2011 № 177

НП 306.8.188-2013 Про затвердження Переліку радіаційно-небезпечних об’єктів в Україні, для яких розробляється об’єктова проектна загроза. Наказ Держатомрегулювання від 17.12.2012 № 238

ГНД 306.6.01/1.075-03 Інструкція про порядок розгляду та узгодження технічних умов на продукцію. Наказ Держатомрегулювання від 30.09.2003 № 128

РД 306.4.098-2004 Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах. Наказ Держатомрегулювання від 25.10.2004 № 160

РД 306.7.111-2005 Рекомендації щодо обліку малих кількостей ядерних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 26.09.2005 № 110

РД 306.8.02/2.067-2003 Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива. Наказ Держатомрегулювання від 20.02.2003 № 33

НП 306.1.107-2005 Порядок проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки. Наказ Держатомрегулювання від 21.02.2005 № 21

НП 306.6.108-2005 Про затвердження Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 07.04.2005 № 38

НП 306.6.127-2006 Про затвердження Вимог до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 25.07.2006 № 110

НП 306.6.124-2006 Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006). Наказ Держатомрегулювання від 30.08.2006 № 132

НП 306.1.129-2006 Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії. Наказ Держатомрегулювання від 16.10.2006 № 162

НП 306.4.138-2007 Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт чи операцій на етапах експлуатації та закриття сховищ для захоронення радіоактивних  відходів. Наказ Держатомрегулювання від 19.11.2007 № 161

НП 306.4.142-2008 Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки сховищ для зберігання радіоактивних відходів. Наказ Держатомрегулювання від 07.12.2007 № 168

НП 306.4.143-2008 Вимоги та правила довгострокового зберігання довгоіснуючих та високоактивних радіоактивних відходів до їх захоронення в глибоких геологічних формаціях. Наказ Держатомрегулювання від 07.12.2007 № 169

НП 306.4.149-2008 Вимоги до вибору майданчика для розміщення сховища для захоронення радіоактивних відходів. Наказ Держатомрегулювання від 14.11.2008 № 188

НП 306.4.153-2009 Вимоги до упаковок для довгострокового зберігання та захоронення високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива. Наказ Держатомрегулювання від 16.02.2009 № 34

НП 306.7.154-2009 Порядок застосування гарантій нерозповсюдження ядерної зброї. Наказ Держатомрегулювання від 02.07.2009 № 102

НП 306.4.08/1.042-01 Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Наказ Мінекоресурсів від 14.12.2000 № 241

НП 306.8.165-2010 Вимоги до об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії. Наказ Держатомрегулювання від 22.11.2010 № 163

НП 306.8.175-2011 Вимоги до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Наказ Держатомрегулювання від 05.12.2011 № 176

НП 306.8.191-2013 Про затвердження Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, та Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання. Наказ Держатомрегулювання від 25.07.2013 № 76

НП 306.8.166-2010 Вимоги щодо застосування охорони в системі фізичного захисту ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 23.11.2010 № 164

НП 306.5.01/13/083-2004 План реагування на радіаційні аварії. Наказ Держатомрегулювання від 17.05.2004 № 87/211

НП 306.8.126-2006 Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 04.08.2006 № 116

НП 306.7.120-2006 Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 13.02.2006 № 24

НП 306.7.122-2006 Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 26.06.2006 № 97 (в редакції наказу Держатомрегулювання від 08.02.2010 №14)

НП 306.7.184-2012 Вимоги до оцінки стану системи обліку та контролю ядерних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 09.04.2012 № 84

НП 306.1.185-2012 Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії. Наказ Держатомрегулювання від 06.08.2012 № 153

Про затвердження форм документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки з метою отримання допуску до виконання особливих робіт. Наказ Держатомрегулювання від 29.12.2009 № 181

Загальні вимоги до системи управління діяльністю у сфері використання ядерної енергії. Наказ Держатомрегулювання від 19.12.2011 № 190

НП 306.1.182-2012 Вимоги до системи управління діяльністю експлуатуючої організації (оператора). Наказ Держатомрегулювання від 02.03.2012 № 51

Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 28.08.2008 № 156

Про затвердження форми дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів та форми заяви про видачу дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 17.12.2008 № 198

Порядок користування Державним регістром джерел іонізуючого випромінювання. Наказ Держатомрегулювання від 16.04.2015№ 70

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ядерної та радіаційної безпеки у персоналу експлуатуючої організації (оператора) та юридичних осіб, які залучаються експлуатуючими організаціями як підрядники.  Наказ Держатомрегулювання від 18.10.2012 № 188

Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу і посадових осіб суб’єктів окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії. Наказ Держатомрегулювання від 02.10.2014 № 143

Умови та порядок видачі ліцензій на провадження діяльності посадових осіб експлуатуючої організації. Наказ Держатомрегулювання від 28.12.2011 № 195

Правила радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення. Наказ МОЗ; МНС від 04.04.2008 № 179/276

Про затвердження Інструкції про порядок заповнення заяв щодо отримання дозвільних документів, документів про гарантії та інших документів, що надаються Держекспортконтролем. Наказ ДСЕК України від 09.01.2004 № 5

Про затвердження Інструкції про порядок оформлення і використання дозвільних документів у галузі державного експортного контролю. Наказ ДСЕК України від 29.11.2004 № 355

Про затвердження Інструкції про реєстрацію в Держекспортконтролі суб’єктів підприємницької діяльності України як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів. Наказ ДСЕК України від 27.04.2009 № 31

Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193

Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.09.2015 № 1192

Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 04.08.2015 № 914

Про затвердження Норм часу, необхідного для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.12.2015 № 1719

Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1747

Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 № 454

Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб).  Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557

Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях. Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5

Про затвердження Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в системі Державного агентства України з управління зоною відчуження. Наказ ДАЗВ України від 14.03.2012 № 33

Про оформлення спеціального дозволу. Наказ ДАЗВ України №103 від 06.10.2014

Про затвердження Вимог до підрозділу фізичного захисту і персоналу підрозділу фізичного захисту. Наказ МПтаЕ, МНС України від 03.03.2009 № 128/146/58

Порядок перевірки знань правил, норм і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Наказ МНС від 30.01.2012 № 82

Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні. Наказ МВС України від 30.12.2014 № 1417

Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів. Наказ Мінрегіону від 16.05.2011 № 45

Про затвердження стандартів внутрішнього аудиту. Наказ Мінфіну України від 04.10.2011 № 1247

Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту. Наказ Мінфіну України від 29.09.2011 № 1217

Про затвердження Кодексу систем розподілу. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310

Про затвердження Кодексу комерційного обліку електричної енергії. Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311

Нормативні та методичні документи

Норми

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України. МОЗ від 01.12.1997 № 62

ДГН 6.6.1-6.5.061-2000 НРБУ-97/Д-2000 Норми радіаційної безпеки України. Доповнення. Радіаційний захист від джерел потенційного опромінення. МОЗ від 12.07.2000 № 116

ДБН А.1.1-1:2009 Система стандартизації та нормування в будівництві. Мінрегіонбуд

ДБН А.1.1-73-2003 Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві. Мінрегіонбуд

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Мінрегіонбуд

ДБН А.2.1-1-2014 Інженерні вишукування для будівництва. Мінрегіонбуд

ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Мінрегіонбуд

ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва. Мінрегіонбуд

ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів охорони праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення. Мінрегіонбуд

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів.  Мінрегіонбуд

ДБН В.1.4-2.04-97 Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва. Мінрегіонбуд

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту. Мінрегіонбуд

ДБН В.2.5-64:2012 Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України. Мінрегіонбуд

ДБН В.2.5-76:2014 Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення. Мінрегіонбуд

ДБН В.1.2-14-2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд. Мінрегіонбуд

ДБН В.1.3-2-2010 Геодезичні роботи у будівництві. Мінрегіонбуд

Методичні рекомендації щодо розробки програми радіаційного захисту при перевезенні радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 02.08.2010 № 101

Правила

ДСП 6.6.1-116-2005 Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ). МОЗ № 54 від 02.02.2005

Основні контрольні рівні, рівні звільнення та рівні дії щодо радіоактивного забруднення об’єктів зони відчуження і зони безумовного (обов’язкового) відселення. Окреме доручення ВД-95 від 28.11.2013

НПАОП 0.00-1.15.07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 № 62

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Наказ Мінсоцполітики України від 19.01.2018 № 62

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Наказ Мінсоцполітики України від 05.03.2018 № 333

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями. Наказ Мінпаливенерго України від 19.12.2013 № 966

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахистних засобів. Наказ Мінсоцполітики України від 05.06.2001 № 253

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Наказ Мінсоцполітики України від 09.01.1998 № 4

СОУ-Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання. Наказ Мінпаливенерго України від 13.03.2009 № 145

Положення

НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони  праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55

Типове положення про комісію з питань охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації. Додаток 2 до Постанови президії ФПУ від 05.11.2004 № П-10-4

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Міністерство праці та соціальної політики України комітет з нагляду за охороною праці від 29.01.1998 № 9

НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.  Державний комітет України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Державний комітет України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15

Стандарти

ДСТУ 3240-2015 Метрологія. Забезпечення єдності вимірювань характеристик іонізувальних випромінень і ядерних констант. ДП «УкрНДНЦ»

ДСТУ Б А.2.2-7:2010 Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення. Мінрегіонбуд

ДСТУ-Н.Б.А.2.2-11-2014 Настанова щодо проведення авторського нагляду за будівництвом. Мінрегіонбуд

ДСТУ Б.А.2.4-4-2009 Основні вимоги до проектної та робочої документації. Мінрегіонбуд

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  Правила визначеності вартості будівництва. Мінрегіонбуд (зі зміною № 2 від 01.06.2018)

ДСТУ-Н Б.Д.2.2-48:2012 Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. Мінрегіонбуд

ДСТУ ISO 80000-1:2016 Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення (ISO 80000-1:2009; ISO 80000-1:2009/Cor. 1:2011, IDT). Держспожив-стандарт

ДСТУ 4011-2001 Геофізичні дослідження надр. Дослідження в свердловинах. Терміни, визначення та літерні позначення. Держспоживстандарт України

ДСТУ ISO 9000:2015, (ISO 9000:2015, IDT) Система управління якістю. Основні положення та словник термінів. Держспоживстандарт України

ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Система управління якістю. Вимоги. ДП «УкрНДНЦ»

ДСТУ ISO 10012:2005 (ISO 10012:2003, IDT) Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального оснащення (ISO 10012:2003, IDT). Держспоживстандарт України

ДСТУ ISO/TR 10013:2003  (ISO/TR 10013:2001, IDT) Настанови з розробляння документації системи управління якістю. Держспоживстандарт України

ДСТУ ISO/IEC17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005, IDT) Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій. (авторський переклад д. ф.-м. н., проф. В.М. Новіков, розміщений на сайті НКЦ “Євроакадемія”) Держспоживстандарт України