Політика у сфері провадження діяльності з будівництва об’єктів, призначених для поводження з РАВ

ЗАЯВА

керівництва ДСП «ЦППРВ» щодо політики у сфері провадження діяльності з будівництва об’єктів, призначених для поводження з РАВ

Керівництво Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» вважає проведення  політики у сфері провадження діяльності з будівництва об’єктів, призначених для поводження з РАВ, своїм прямим обов’язком і розглядає її як постійний процес, що вимагає відповідних зусиль та ресурсів, і базується на постійному контролі та оцінці досягнутих результатів.

Ключовим принципом ДСП «ЦППРВ», як експлуатуючої організації (оператора), є високоякісне провадження діяльності з будівництва об’єктів для поводження з РАВ, які б:

 • гарантували безпеку здоров’я і життя людей, майна та довкілля;

 • відповідали визначеному функціональному призначенню й мали здатність зберігати необхідні (проектні) експлуатаційні характеристики протягом встановленого терміну експлуатації;

 • забезпечували надійність захисних бар’єрів, систем та обладнання, важливих для безпеки, та відповідали встановленим до них проектним вимогам та вимогам нормативно-правових актів;

 • зменшували негативний вплив радіоактивних відходів на здоров’я нинішнього і майбутніх поколінь та навколишнє природне середовище;

 • дали змогу досягти безпечного поводження з радіоактивними відходами на всіх етапах життєвого циклу сховищ.

Для рішення поставлених задач та виконання основних стратегічних напрямків політики ДСП «ЦППРВ», керівництво підприємства визначає основні цілі у сфері будівництва:

 • забезпечення спроможності ДСП «ЦППРВ», як експлуатуючої організації, у повній мірі виконувати функції ліцензіата на етапі будівництва об’єктів, призначених для поводження з РАВ;

 • впровадження та результативне функціонування системи управління діяльності (якості) при здійсненні діяльності з будівництва сховищ;

 • оцінювання системи забезпечення якості підрядних організацій, які будуть залучені до виконання робіт з будівництва сховищ;

 • забезпечення належної підготовки та відповідної кваліфікації персоналу, задіяного у виконанні робіт з будівництва сховищ;

 • результативне функціонування системи управління охороною праці під час виконання будівельних робіт;

 • забезпечення постійного контролю за станом виконання будівельно-монтажних робіт, за дотриманням безпеки і умов праці;

 • проведення аналізу й оцінки ступеня безпеки та рівня ризику або можливостей його.

Шляхи досягнення цілей:

 • забезпечення особистої відповідальності за безпечне здійснення діяльності з будівництва сховищ, починаючи від найвищого керівництва підприємства і безпосередньо до виконавця конкретного процесу;

 • дотримання та виконання нормативно-правових актів у сфері використання ядерної енергії, а також будівельних норм та правил, що регламентують якість та відповідність встановленим вимогам в галузі будівництва;

 • використання керівництвом сучасних методів управління і мотиваційних механізмів з метою формування у персоналу культури безпеки, вдосконалення його професіоналізму, встановлення оптимальних виробничих взаємовідносин, дотримання професійної етики;

 • неухильного контролю дотримання правил радіаційної безпеки;

 • забезпечення постійного контролю відповідності реалізації проектної документації з будівництва об’єктів для поводження з РАВ вимогам нормативно-правових документів в галузі будівництва;

 • впровадження та неухильне виконання вимог всіх робочих процедур, методик і протоколів щодо управління процесами/роботами з будівництва;

 • забезпечення чіткого, повного та достовірного документування результатів виконання робіт з будівництва, а також збереження цих записів;

 • забезпечення відповідального, досконалого та якісного проведення приймальних та комплексних випробувань систем та обладнання, важливих для безпеки сховищ;

 • досконале управління процесами навчання/підготовки персоналу, організаційними змінами та іншими ресурсами підприємства;

 • безперервного і дієвого контролю персоналу підприємства та підрядних організацій стосовно дотримання та виконання вимог охорони праці, радіаційної та пожежної безпеки, а також охорони навколишнього середовища.

Керівництво ДСП «ЦППРВ» бере на себе обов’язок неухильної реалізації визначеної політики у сфері провадження діяльності з будівництва об’єктів для поводження з РАВ.

Якість будівництва – це основа безпеки для нинішніх та майбутніх поколінь.

НаказПро Політику у сфері провадження діяльності з будівництва об’єктів, призначених для поводження з РАВ”  на ДСП “ЦППРВ”

 

Про культуру безпеки на ДСП “ЦППРВ”                                   На головну                                  Політика у сфері забезпечення якості. Цілі та шляхи досягнення 

Політика у сфері забезпечення безпеки при поводженні з РАВ. Цілі та шляхи досягнення