Фізичний захист та охоронна діяльність на підприємстві

Фізичний захист. Основні поняття.

Відповідно до Закону України «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» від 19.10.2000 № 2064-III, фізичний захист ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання є діяльністю, спрямованою на забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та одним з елементів забезпечення національної безпеки.

Система фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання – це сукупність організаційно-правових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються з метою створення умов, спрямованих на мінімізацію можливості вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та зміцнення режиму нерозповсюдження ядерної зброї.

Відповідно до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, ратифікованої Постановою Верховної Ради України № 3182 від 05.05.1993, та Поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, ратифікованої Законом України № 356-VI від 03.09.2008, та рекомендацій МАГАТЕ в Україні повинен бути впроваджений режим захищеності, який забезпечує попередження, виявлення та реагування на злочинні дії щодо ядерних та інших радіоактивних матеріалів.

Захищеність передбачає як фізичний захист, так і протидію незаконному обігу радіоактивних матеріалів, захист чутливої інформації стосовно об’єктів сфери використання ядерної енергії, оцінку загроз, питання повернення під регулюючий контроль радіоактивних матеріалів, заходи з мінімізації радіологічних наслідків диверсій, запобігання, виявлення та реагування на злочинні дії, розвиток культури захищеності та спільні заходи, спрямовані на забезпечення ядерної та радіаційної безпеки. Об’єктами захищеності є ядерні установки, об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, а також пов’язана з ними діяльність. Ціллю захищеності, як і ядерної та радіаційної безпеки, є захист людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання.

Основними завданнями у сфері фізичного захисту ДСП «ЦППРВ» є:

• Забезпечення функціонування систем фізичного захисту радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання з метою попередження диверсії, тероризму, крадіжки або будь-якого іншого незаконного їх вилучення, а також незаконного обігу.

• Створення необхідних умов задля досягнення цілей фізичного захисту радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання, направлених на зведення до мінімуму можливості несанкціонованого вилучення ядерного матеріалу, а також, будь-яких умисних актів, які можуть прямо або побічно створити загрозу для здоров’я або безпеки населення, навколишнього природного середовища внаслідок радіації.

Про службу фізичного захисту ДСП “ЦППРВ”

З метою недопущення випадків незаконного перебування на об’єктах підприємства, що знаходяться під охороною, а також захисту населення та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання через здійснення будь-яких умисних актів, які можуть прямо або побічно створити загрозу для здоров’я або безпеки населення, навколишнього природного середовища внаслідок впливу радіації, на підприємстві постійно діє служба з фізичного захисту ДСП “ЦППРВ” та спеціальний загін охорони. Служба професійно виконує свої обов’язки із залученням інноваційних технологій та використанням новітніх технічних засобів фізичного захисту об’єктів.

 

 

Створення міжвідомчої робочої групи

За ініціативи керівництва ДСП «ЦППРВ» 20 жовтня 2020 року було проведено міжвідомчу робочу зустріч представників правоохоронних органів та підприємств зони відчуження, метою якої було налагодження постійної взаємодії між ними щодо забезпечення підтримання правопорядку, недопущення подій та надзвичайних ситуацій у зоні відчуження, а також прийняття рішення щодо створення міжвідомчої робочої групи. Під час зустрічі усі присутні, у результаті обговорення, підтримали ініціативу підприємства щодо необхідності створення постійно діючої міжвідомчої робочої групи представників правоохоронних органів та підприємств для постійної взаємодії між ними щодо забезпечення підтримання правопорядку, недопущення подій та надзвичайних ситуацій у зоні…

0 comments

Увага! Попереджаємо!

            Служба з фізичного захисту Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» в тісній взаємодії з правоохоронними органами цілодобово забезпечує безпеку об’єктів підприємства з метою збереження життя й здоров’я людини та навколишнього природного середовища від впливу іонізуючого випромінювання.             ДСП «ЦППРВ» нагадує, що на підприємстві постійно діє спеціальний загін охорони, який в разі вчинення протизаконних дій чи провокацій поряд з об’єктами підприємства, у випадку необхідності, має право на застосування більш жорстких заходів при затриманні порушників.             В залежності від скоєного порушення, який може розглядатися як порушення вимог…

0 comments