Експериментальна установка ДУГА

На майданчику ПЗРВ «Буряківка» знаходиться на зберіганні насосно-компресорні труби (НКТ) у кількості понад 2350 тонн, прийняті свого часу ДСП «ЦППРВ» від НГВУ «Охтирканафтогаз» у якості радіоактивних відходів. НКТ використовувались у технологічному процесі видобутку нафти та газу на нафтових і газових родовищах.

При експлуатації НКТ їх внутрішня поверхня була забруднена радіонуклідами природного походження, в основному Ra-226, Ra-228, Th-232 і К-40. НКТ мають такі радіологічні характеристики: ПЕД від 0,40 мкЗв/год до 3,5 мкЗв/год; щільність потоку бета-часток від 160 до 9500 част./(см2*хв.); щільність потоку альфа – часток від 3 до 400 част./(см2* хв.).

З метою відпрацювання технології дезактивації НКТ конструкторським бюро ТОВ «Український центр радіаційної безпеки» (ТОВ «УЦРБ») була розроблена експериментальна установка гідродинамічної очистки нафтогазового обладнання від сольових відкладень, забруднених природними радіонуклідами «ДУГА» (далі – експериментальна установка «ДУГА»).

ДСП «ЦППРВ» спільно з підрядною організацією ТОВ «УЦРБ», що задіяна в частині робіт з дезактивації НКТ, здійснює монтаж експериментальної установки ДУГА на території пункту дезактивації спецавтотранспорту (ПД САТ), розташованого на межі умовно «брудної» і умовно «чистої» зони ПЗРВ «Буряківка». ПД САТ є об’єктом із замкненим технологічним циклом та призначеним для автоматизованої дезактивації спецавтотранспорту, обладнання та інших матеріалів. ПД САТ був споруджений свого часу на ПЗРВ «Буряківка» згідно з проектом ВНДІПІЕТ (Всесоюзний науково-дослідний і проектний інститут енергетичних технологій (ВНИПИЭТ) Мінсередмашу СРСР м. Санкт-Петербург). В ПД САТ розміщений Комплекс пристроїв дезактивації автотранспорту до складу якого входить система електропостачання, система водопостачання, система вентиляції.

В якості апарату гідродинамічного очищення високого тиску використовується апарат гідроструменний високого тиску АГВТ «Шторм пауер» з робочим тиском в діапазоні 200 – 1500 атм.

За інформацією ТОВ «УЦРБ», апарат при очищенні НКТ дозволяє видаляти стійкі відкладення різного хімічного складу. За рахунок встановленого насосу підкачки апарат може працювати від безнапірної магістралі.

Скиди при експлуатації експериментальної установки ДУГА не утворюватимуться. Контроль вмісту радіонуклідів у повітрі робочих місць з урахуванням радіонуклідного складу РАВ, які перероблятимуться на установці ДУГА, буде проводитись за допомогою мобільного приладу АВРМ – 203–М.

При проведенні робіт з експериментальної дезактивації НКТ передбачається можливість утворення технологічних відходів, забруднених природними радіонуклідами, що сортуватимуться за рівнями забруднення на підставі вимірювань радіаційних характеристик і аналізу відібраних проб.

РАВ у вигляді шламів, що будуть утворюватись в процесі дезактивації, планується зберігати у контейнерах типу КТЗ – 3.0 (КТТЗ – НС – 1- 02.00.00) на майданчику тимчасового зберігання РАВ на ПЗРВ «Буряківка»

У подальшому планується виконати роботи з підключення установки ДУГА до системи електро- і водопостачання, після цього будуть розпочаті роботи з підготовки установки ДУГА до пуско-налагоджувальних випробувань.

Після завершення монтажу експериментальної установки для переробки РАВ – ДУГА, підключення цієї установки до системи електро- і водопостачання, необхідно провести приймальні випробування систем та обладнання, важливих для безпеки, а також комплексні випробування цього об’єкта під час введення його в експлуатацію. З цією метою ДСП «ЦППРВ» має, до проведення випробувальних робіт, розробити та подати на погодження до Держатомрегулювання Програму комплексних випробувань установки ДУГА на ПЗРВ «Буряківка». До проведення приймальних випробувань пропонується залучати представників Держатомрегулювання або експертної організації.

Рішення про проведення експериментальних робіт з дезактивації НКТ на експериментальній установці ДУГА буде прийнято Держатомрегулюванням за результатами проведених випробувань та отримання відповідних звітних документів.