Політика у сфері забезпечення якості. Цілі та шляхи досягнення

ЗАЯВА

Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

щодо політики у сфері забезпечення якості

Керівництво Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ») вважає проведення політики у сфері якості своїм прямим обов’язком і розглядає її як постійний процес, що вимагає відповідних зусиль та ресурсів і базується на оцінці власних досягнутих результатів функціювання системи управління діяльності підприємства (якості) та порівнянні їх зі світовими досягненнями.

Підтримка та постійне поліпшування ефективності системи управління діяльності підприємства (якості) є одним із найважливіших напрямків виконання своїх функцій керівництвом експлуатуючої організації для гарантованого забезпечення безпеки, захисту навколишнього середовища, сприянню і формуванню високої культури безпеки та захищеності при поводженні з РАВ.

Керівництво ДСП «ЦППРВ» усвідомлює свою відповідальність та забезпечує відповідність інтегрованої системи управління діяльністю підприємства (якості) вимогам державних законодавчих, нормативно-правових та регламентних актів з урахуванням рекомендацій міжнародних стандартів.

Для підтвердження впевненості суспільства в безпечній діяльності ДСП «ЦППРВ», керівництво підприємства встановлює цілі у сфері забезпечення якості та шляхи їх досягнення, а саме:

 • постійне вдосконалення та поліпшування ефективності інтегрованої системи управління діяльності підприємства (якості) з метою забезпечення безпеки при поводженні з радіоактивними відходами;
 • постійне провадження процесного підходу під час функціювання системи управління діяльністю підприємства (якості) з метою підвищення дієвості підприємства;
 • постійне спрямування розвитку культури безпеки та культури захищеності;
 • забезпечення основи для оцінювання результативності та постійного поліпшування функціонування системи управління діяльності підприємства (якості);
 • забезпечення підбору, належної підготовки та кваліфікації персоналу підприємства;
 • забезпечення задоволеності зацікавлених сторін;
 • забезпечення та постійне підтримування придатності середовища підприємства з метою дотримування стратегічного напрямку політики ДСП «ЦППРВ»;
 • забезпечення відповідності системи управління діяльності підприємства (якості) вимогам дозвільних документів з поводження з РАВ.

 Шляхи досягнення цілей:

 • доведення до кожного працівника важливості й потреби системи управління діяльністю підприємства (якості) в цілому і всіх її складових окремо;
 • забезпечення функціювання безперервного та планомірного процесу управління якістю на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами;
 • забезпечення постійного моніторингу та аналізування інформації щодо зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства для забезпечення результативного функціювання процесів;
 • неухильне дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів та експлуатаційно-регламентної документації безпечної експлуатації об’єктів поводження з РАВ, а також будівельних норм та правил, що регламентують якість та відповідність встановленим вимогам в галузі будівництва;
 • забезпечення необхідними ресурсами, включаючи фінансові та матеріальні, які потрібні для досягнення поставлених цілей;
 • персональна зацікавленість працівників підприємства у результативному функціюванні та удосконаленні системи управління діяльністю підприємства (якості);
 • використання керівництвом сучасних методів управління і мотиваційних механізмів з метою формування у персоналу культури безпеки, вдосконалення його професіоналізму, встановлення оптимальних виробничих взаємовідносин, дотримання професійної етики;
 • проведення постійного перегляду та актуалізації документації системи управління діяльністю підприємства (якості);
 • забезпечення постійного аналізування та оцінювання з боку керівництва дієвості підприємства.

Керівництво ДСП «ЦППРВ» бере на себе відповідальність за реалізацію політики у сфері якості, своєчасне забезпечення необхідними ресурсами і постійне удосконалення системи управління якістю.

Керівництво підприємства чітко усвідомлює, що якість і безпека це статус підприємства та запорука його розвитку.

Наказ “Про політику у сфері забезпечення якості” на ДСП “ЦППРВ”.

 

Про культуру безпеки на ДСП “ЦППРВ”                                    На головну                                      Політика у сфері забезпечення безпеки при поводженні з РАВ

Політика у сфері провадження діяльності з будівництва об’єктів, призначених для поводження з РАВ