Політика у сфері забезпечення безпеки при поводженні з РАВ. Цілі та шляхи досягнення.

ЗАЯВА

Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»)

щодо політики у сфері забезпечення безпеки

Основним принципом Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (далі – ДСП «ЦППРВ») як експлуатуючої організації на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами є зобов’язання та спрямованість дій керівництва, які направлені на захист персоналу, довкілля, життя і здоров’я населення від дії іонізуючого випромінювання.

Керівництво ДСП «ЦППРВ» свідомо заявляє про свою політику у сфері забезпечення безпеки, в основу якої покладено:

 • установлення пріоритету вимог безпеки над економічними та виробничими цілями;
 • постійне підвищення та дотримання досягнутого рівня безпеки підприємства з урахуванням власного та зарубіжного досвідів, рекомендацій спеціалізованих міжнародних організацій, результатів науково-технічних досліджень та розробок;
 • забезпечення впевненості у безпечному виконанні робіт на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами з урахуванням можливостей допустимих ризиків;
 • забезпечення планування, управління та постійного систематичного контролю виконання вимог безпеки;
 • запобігання вчиненню порушень вимог безпеки шляхом постійного аналізу своєї діяльності та впровадження коригувальних і запобіжних заходів;
 • постійне спрямування розвитку культури безпеки та культури захищеності;

Для рішення поставлених задач та дотримування основних стратегічних напрямків політики ДСП «ЦППРВ», керівництво підприємства встановлює наступні цілі у сфері забезпечення безпеки:

 • виконання поставлених завдань і заходів Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами;
 • забезпечення подальшого результативного та безпечного розвитку системи поводження з радіоактивними відходами;
 • забезпечення спроможності підприємства виконувати функції експлуатуючої організації на всіх стадіях поводження з РАВ та на всіх етапах життєвого циклу (вибір майданчика, проектування, будівництво, експлуатація, закриття (консервація)) сховищ для захоронення РАВ;
 • удосконалення та впровадження безпечних технологій поводження з РАВ;
 • забезпечення впровадження проектів з мінімізації екологічної небезпеки пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів і пунктів їх захоронення;
 • вдосконалення кадрової політики, направленої на розвиток персоналу як головного стратегічного ресурсу підприємства;
 • забезпечення радіаційної безпеки та здійснення протирадіаційних заходів під час поводження з радіоактивними відходами;
 • постійне вдосконалення та впровадження ефективної системи аварійної готовності та реагування в процесі поводження з РАВ.

Шляхи досягнення цілей:

 • забезпечення результативного функціювання та постійного поліпшування системи управління діяльністю підприємства (якості);
 • безумовне дотримання вимог законодавчих, нормативно-правових актів та експлуатаційно-регламентної документації безпечної експлуатації об’єктів поводження з РАВ, а також будівельних норм та правил, що регламентують якість та відповідність встановленим вимогам в галузі будівництва;
 • проведення аналізу та переоцінки безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ, з використанням власного та світового досвідів;
 • забезпечення введення в експлуатацію устаткування для переробки та сортування РАВ;
 • удосконалення існуючих та впровадження нових технічних засобів моніторингу стану пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів і пунктів їх захоронення;
 • вдосконалення кадрової політики, направленої на розвиток персоналу як головного стратегічного ресурсу підприємства;
 • будівництво, введення в експлуатацію та експлуатація нових об’єктів, призначених для поводження з РАВ;
 • аналіз і оцінка стану сформованої культури безпеки, а також постійний контроль виконання прийнятих цілей культури безпеки;
 • удосконалення системи обліку та збереження даних щодо характеристик радіоактивних відходів;
 • встановлення особистої відповідальності найвищого керівництва за пріоритетне виділення ресурсів, необхідних для дотримання вимог безпеки;
 • створення атмосфери прихильності персоналу цілям безпеки, його особистої відповідальності та формування у нього основних принципів культури безпеки;
 • своєчасне прийняття важливих для безпеки рішень з урахуванням усіх факторів, що впливають на безпеку, впровадження заходів, що забезпечують оцінку і прийняття кваліфікованих і об’єктивних рішень з підвищення безпеки;

Керівництво ДСП «ЦППРВ» бере на себе обов’язок неухильної реалізації політики підприємства у сфері забезпечення безпеки при поводженні з РАВ та приймає особисту відповідальність за забезпечення безпеки тому, як безпека поводження з РАВ-гарантія безпеки нинішніх і майбутніх поколінь.

Наказ “Про політику у сфері забезпечення безпекина ДСП “ЦППРВ”.

Про культуру безпеки на ДСП “ЦППРВ”                                   На головну                                  Політика у сфері забезпечення якості. Цілі та шляхи досягнення 

Політика у сфері провадження діяльності з будівництва об’єктів, призначених для поводження з РАВ