Міжнародні відносини 

Брістольські науковці провели дослідження для оновлення картограм радіаційного забруднення території Чорнобильської зони

У період з 13 по 24 вересня у Чорнобильській зоні відчуження (ЧЗВ) проходили дослідження британської наукової групи із використанням технологій створення мап радіаційного забруднення для оновлення існуючих картограм забруднення території з використанням БПЛА та роботизованої техніки.

За оцінкою самих же дослідників, попередні візити до ЧЗВ у квітні 2019, жовтні 2019 та у жовтні 2020 р. були надзвичайно вдалі й, наразі, потребували проведення подальших досліджень. Результати проведених робіт знайшли своє відображення у радіометричних даних та результатах аналізів зразків, що були надані  ДСП «ЦППРВ» та іншим дослідним інституціям Чорнобильської зони для подальшої оцінки та опрацювання. 

Програма досліджень передбачала розширення інформації, зібраної в ході попередніх робіт, із використанням нового роботизованого обладнання, сенсорів а також, застосуванням дослідницьких методик на нових територіях та об’єктах ДСП «ЦППРВ», а саме пунктах тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ) та пунктах захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ).

В ході досліджень був успішно проведений такий обсяг робіт:

  • проведено гамма-дослідження територій Рудого лісу та с. Копачі, які постраждали від пожеж з метою створення порівняльної карти для вимірювання ремобілізації радіонуклідного забруднення;
  • встановлення місця для калібрування (налаштування) антени для методів гамма вимірювання: виконання наземних робіт на місцевості з постійним випромінюванням з використанням БПЛА;
  • виконання 3-D картограми на автомобільному звалищі для визначення радіаційно забруднених місць на ПЗРВ «Буряківка» та виконання високоточного сканування лідаром автотранспорту для виявлення наземного забруднення;
  • проведення вимірів на ПЗРВ «Підлісний» з використанням мультикоптера, обладнаного декількома датчиками (гаммаспектрометр, лідар, фотограмметрія, гіперспектральне зондування, нейтрон) з метою замірів доз випромінювання для створення деталізованих моделей розподілення специфічних радіонуклідних ізотопів у наземному сховищі.

Роботи проводились з урахуванням усіх правил безпеки режимних об’єктів.

Related posts