Новини ЦППРВ 

До ЦСВДІВ КВ «Вектор» прийнято аварійне джерело швидких нейтронів

7 липня 2021 року о 5-й ранку спільними зусиллями представників Державного спеціалізованого підприємства «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» та  ДСП «Об’єднання Радон» при всебічній підтримці ДІЯРУ, ДАЗВ та ДСНС успішно завершений комплекс робіт з вилучення покинутого джерела іонізуючого випромінювання (ДІВ) з підвального приміщення Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка Національної Академії наук України (м. Київ), його підготовка до транспортування та успішне приймання на контрольоване збереження до Централізованого сховища для відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) комплексу виробництв «Вектор».

Небезпека означених робіт полягала у тому, що у довідниках та наданій документації інформація щодо розмірів, активності та ПЕД нейтронного джерела даного типу відсутня. Тому для отримання цієї інформації спеціалістами ДСП «Об’єднання «Радон» була проведена кропітка робота з визначення параметрів джерела швидких нейтронів (ДШН). Слід відзначити результати, які наглядним чином демонструють небезпеку джерела випромінювання: максимальна потужність еквівалентної дози становить 7200 мкЗв/год, а максимальна щільність потоку нейтронного випромінювання – 17500 нейтронів/(см2×хв).

Раніше, ще у лютому 2018 року, під час підготовки до ремонтних робіт було виявлено, що в колодязі підвального приміщення Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України знаходиться нейтронне джерело іонізуючого випромінювання. За історичними даними у 60-70 роках, ще за часів СРСР, тут розташовувалась лабораторія досліджень зразків гірських порід методами нейтронно-активаційного аналізу. Згідно інформації, що була у наявності, повідомлялось, що Інститутом виконувались роботи з використанням розробленої та виготовленої власноруч установки для експресного та інструментального нейтронно-активаційного аналізу із застосуванням потужного джерела нейтронів типу «ДШН-108». Будь-яка інформація щодо конструкції установки, розміщення ДІВ в установці, технології демонтажу або вилучення відсутня.

ДСП «Об’єднання «Радон» розробило та погодило з Держатомрегулювання «Програму вилучення частини установки для експресного та інструментального нейтронно-активаційного аналізу, що містить джерело швидких нейтронів» та подальшого тимчасового зберігання у ЦСВДІВ КВ «Вектор». Відповідно до «Програми безпечного виконання радіаційно-небезпечних робіт» для уточнення параметрів ДШН були відкомандировані працівники ДСП «ЦППРВ», а саме: начальник КВ «Вектор» Сергій КІРЄЄВ, начальник ДПДЗ ВДІВ Ігор ДЕНИСЕНКО та дозиметрист 5 розряду Олександр ДМИТРЕНКО. Проведення робіт з вилучення ДШН відбувалось в присутності Голови ДАЗВ Сергія КОСТЮКА та Голови Держатомрегулювання України Григорія ПЛАЧКОВА.

Відповідно до технічного рішення, яким передбачено вилучення частини установки з джерелом швидких нейтронів, переміщення її до контейнера (внутрішнього та зовнішнього) з послідуючим завантаженням у пакувальний комплект в спецтранспорт та перевезення на довгострокове зберігання до ЦСВДІВ комплексу виробництв «Вектор», були здійснені такі заходи:

  • після демонтажу установка ВДІВ була переміщена до внутрішнього захисного контейнера та переміщена до зовнішнього захисного контейнера;
  • заповнений зовнішній контейнер переміщено до пакувального комплекту та перевезено спецавтотранспортом на подальше зберігання до ЦСВДІВ;
  • тимчасове підконтрольне зберігання у сховищі ВДІВ відбуватиметься у спеціальному приямку на глибині 2,5 метрів під захисною залізобетонною кришкою. Контейнери для зберігання, в яких розміщена частина установки з ВДІВ, виготовлені з металевого каркасу, заповненого парафіном. Таким чином, пакувальний комплект утворює багатокомпонентний захист від нейтронного випромінювання. 

У подальшому ДСП «ЦППРВ» планується виконання характеризації зазначеного джерела, проведення досліджень та аналізу отриманих даних для оптимізації подальшого розміщення на безпечне тимчасове зберігання.

Важливо відзначити, що при проведенні робіт не було перевищено контрольних рівнів опромінення персоналу.

Держатомрегулювання забезпечило державний нагляд за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки на всіх етапах виконання складних радіаційно-небезпечних робіт, включно з питаннями радіаційного захисту персоналу і фізичного захисту ядерного матеріалу під час транспортування та приймання до ЦСВДІВ.

Голова Держатомрегулювання подякував усім за злагоджену співпрацю при проведенні робіт, завдяки чому небезпечне джерело знаходитиметься  на контрольованому зберіганні у спеціалізованому сховищі. Окрема вдячність аварійній бригаді, що здійснювала заходи з вилучення та підготовки до транспортування джерела.

Небезпека для населення та довкілля ліквідовані.

 

Related posts