Повідомлення 

На ДСП «ЦППРВ» стартувала промислова експлуатація платформи СЕД «Megapolis.DocNet»

З метою переходу на якісно новий рівень автоматизації документообігу, підвищення прозорості, керованості та ефективності процесів розробки і обробки документів та їхнього зберігання ДСП «ЦППРВ» спільними зусиллями з Державним агентством України з управління зоною відчуження приступило до промислової експлуатації системи електронного документообігу (СЕД) «Megapolis.DocNet».

Система охоплює всі етапи життєвого циклу документів: від підготовки проектів документів до організації архівного зберігання. Однією з переваг Megapolis.DocNet є Web-орієнтованість, тобто уся робота відбувається через web-браузер, що дозволяє налагодити одночасну роботу її користувачів незалежно від територіальної віддаленості. Навіть якщо документи зберігаються у паперовому вигляді, функціонал СЕД дозволяє їх сканувати, розпізнавати та зберігати оцифрованими.

Related posts