Діяльність Ліцензії 

ДСП «ЦППРВ» повідомляє про внесення змін до документів дозвільного характеру

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» є експлуатуючою організацією, що здійснює діяльність, пов’язану з вибором майданчика, проектуванням, будівництвом, експлуатацією, закриттям сховищ для захоронення РАВ із забезпеченням ядерної та радіоактивної безпеки, фізичного захисту сховища для захоронення РАВ на всіх етапах життєвого циклу сховищ для захоронення РАВ в межах визначених повноважень, положень, завдань та заходів державних програм у сфері поводження з РАВ та підтримки екологічно безпечного стану у зоні відчуження.

Усі види діяльності здійснюються підприємством лише після отримання документів дозвільного характеру, відповідно до законодавства України. Наразі внесено ряд змін до ліцензій, що діють на підприємстві та подовжують строки їх дії.

Одним із основних завдань ДСП «ЦППРВ» є експлуатація комплексу виробництв з дезактивації, транспортування, перероблення та захоронення радіоактивних відходів (КВ «Вектор»), сховищ для захоронення радіоактивних відходів ПЗРВ «Буряківка», об’єктів ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС», а також, пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів (ПТЛРВ).

Внесені зміни до ліцензій дозволяють подальше безпечне провадження діяльності з експлуатації спеціально обладнаного приповерхневого сховища для захоронення низько- та середньоактивних короткоіснуючих твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) для захоронення твердих та зацементованих рідких радіоактивних відходів, що приймаються від ДСП «ЧАЕС» -ліцензія №ЕО 000968  та проваджувати діяльність з експлуатації сховищ для захоронення РАВ на ПЗРВ «Буряківка», об’єктів ПЗРВ «Підлісний» та ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС», а також ПТЛРВ – ліцензія №ЕО 000953 із забезпеченням посадовими особами вищого керівництва охоплювати усі напрямки дозвільної діяльності підприємства та неухильного виконання організаційно-розпорядчих функцій, пов’язаних із забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту РАВ та інших джерел іонізуючого випромінювання.

Зміни до ліцензії №ОВ 010689 на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання поширюють її дію на зберігання додаткових джерел іонізуючого випромінювання та продовжують строк її дії із забезпеченням безпечного поводження з РАВ.

Державною інспекцією ядерного регулювання України внесено зміну до ліцензії № ОВ 001050 на провадження діяльності з переробки і зберігання радіоактивних відходів, що продовжує строк дії ліцензії на 5 років.

Більш детальна інформація, що стосується документів дозвільного характеру підприємства, є доступною за посиланням Ліцензії ДСП «ЦППРВ».

Related posts