Діяльність Оголошення 

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Реконструкція ПЗРВ “Буряківка”

 

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20204145666

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність

Реконструкція пункту захоронення радіоактивних відходів «Буряківка» у зоні відчуження Іванківського району Київської області.

Плановані роботи спрямовані на створення інженерних бар’єрів для забезпечення стійкості сховища і носять природоохоронний характер, спрямовані на стабілізацію екологічної обстановки в зоні відчуження.

Майданчик будівництва міжтраншейних сховищ №11–№12, №13–№14, №15–№16, №17–№18, №19–№20, №21–№22  знаходиться в 30-км зоні відчуження Чорнобильської АЕС, в 13 км на південний захід від ЧАЕС, на території пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) Буряківка”. У ПЗРВ “Буряківка” надходять радіоактивні відходи Чорнобильського походження.

Тип сховищ – приповерхневі сховища міжтраншейного типу, які забезпечать приймання не менш 120000 м3 РАВ на захоронення. Об’єм кожного сховища становить не менше 20000 м3.Клас наслідків (відповідальності) – СС3. Код будівництва – ДК 018-2000.

Ізоляція радіоактивних відходів вирішується шляхом створення нижнього та верхнього захисного екрану, які повинні перешкоджати виходу радіонуклідів у навколишнє середовище і забезпечувати захист відходів від проникнення атмосферних опадів та вітрової ерозії.

Нижній протифільтраційний екран під масивом завантажених РАВ у сховищах складається з глиняного екрану товщиною 1,0 м на поверхні між сховищами та 0,5 м по поверхні існуючих сусідніх сховищ; захисного шару місцевого ґрунту товщиною 0,5 м; залізобетонне покриття з бетону класу С12/15 товщиною 0,2 м.

Габаритні розміри залізобетонного покриття, на якому розміщується масив РАВ у 6-ти проектованих сховищах: довжина ~ 102,0…116,5 м, ширина ~ 84,7…102,6 м. Ухил залізобетонного днища ємності сховищ для збору та відводу атмосферних опадів за межі сховищ не менше і = 0,005. Максимальна висота складування РАВ ~ 5,9…6,1 м. Довжина по верху завантажених РАВ ~ 53,5…66,0 м. Закладення укосів завантажених РАВ- не більше 1:4.

Верхній гідроізоляційний екран над масивом завантажених РАВ складається з  вирівнюючого шару місцевого ґрунту товщиною 0,5 м; глиняного екрану товщиною 0,5 м; захисного шару місцевого ґрунту товщиною 0,6 м; біозахисного шару рослинного ґрунту зі щебнем товщиною 0,5 м з посівом по поверхні багаторічних трав.

Ухил з поверхні верхнього гідроізоляційного екрана для відводу атмосферних опадів по укосам: в повздовжньому напрямку – min 1:4, в поперечному напрямку – min 1:10.

Габаритні розміри заповнених відходами сховищ після обвалування верхнім гідроізоляційним екраном: довжина ~ 118,0…130,5 м; ширина ~ 128,0…149,0 м.

Для будівельних робіт використовуються місцеві будівельні матеріали зони відчуження. Доставка матеріалів проводиться з тимчасових місцевих кар’єрів:

– 100368 т глини доставляється з кар’єру на відстані до 15 км;

– 44340 т рослинного ґрунту привозиться з кар’єру на відстані до 5 км.

Забезпечення майданчика водою передбачається від існуючих джерел водопостачання. На виробничі потреби необхідно 4524 м3 води. Електропостачання передбачено від існуючих інженерних мереж, додаткові джерела не передбачені. Витрата електроенергії складе 33,2 тис. кВт/год. Будівельні роботи передбачається здійснювати силами підрядної організації.      

Основні операції з укладання шарів: розвантаження автосамоскидів з ґрунтом, розрівнювання ґрунтів бульдозером, ущільнення котками, посів трав. Прийняті в проекті організаційно-технічні та технологічні рішення ґрунтуються на використанні існуючої виробничої інфраструктури на пункті захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) “Буряківка” і наявного технічного оснащення ДСП “ЦППРВ”.

Будівельні роботи не становлять загрози для забруднення навколишнього природного середовища та опромінення персоналу.

2. Суб’єкт господарювання

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами, Код ЄДРПОУ 37197102

07270, Київська обл., Іванківський район, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 52,

тел. (04593) 5-17-08 

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Управління екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 248-23-43,

e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua

контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки.

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

– дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органом державного архітектурно-будівельного контролю України (Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. № 466).

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Громадські слухання (перші) відбудуться: дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань не визначено; тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадське обговорення планованої діяльності проводиться у формі надання письмових зауважень і пропозицій (у тому числі в електронному вигляді).

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Управління екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) (044) 248-23-43,

e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua

контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління екологічної оцінки.

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Управління екологічної оцінки, відділ оцінки впливу на довкілля,

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-40, +38 (044) (044) 248-23-43,

e-mail: gladun@menr.gov.ua; ОVD@menr.gov.ua

контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля Управління екологічної оцінки.

 Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 173 аркушах.

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

ДСП «ЦППРВ» 07270, Київська обл., Іванківський район, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 52 контактна особа – Подде Олеся Володимирівна, тел. (04593) 5-16-81

З 20.08.2020 з пн по чт, з 8:00 до 18:00.

Іванківська районна рада, 07201, Київська обл., смт Іванків, вул. І. Проскури, буд. 7

контактний телефон: (04591) 5-29-99

З 21.08.2020 з пн по чт з 8:00 до 17:00, пт з 8:00 до 16:00, обідня перерва 12:00-13:00.

Related posts