Оголошення 

Повідомлення про плановану діяльність. Будівництво лісової пожежної станції Паришівського лісництва у зоні відчуження.

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 2020545742

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» (ДСП «ЦППРВ»), код ЄДРПОУ – 37197102

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

вул. Кірова, буд. 52, м. Чорнобиль, Іванківський район, Київська обл., 07270,

тел. (04593) 5-17-08

(місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Будівництво лісової пожежної станції Паришівського лісництва у зоні відчуження Іванківського району Київської області.

При реалізації планованої діяльності будуть застосовані енергоефективні матеріали, облаштована незалежні системи опалення, водопостачання та водовідведення. Лісова пожежна станція буде складатися з адміністративно-побутового корпусу та гаражу-стоянки техніки з допоміжними приміщеннями. Для організації господарсько-питного водопостачання та технічних потреб, проектом передбачається улаштування водозабірної свердловини орієнтовною глибиною 70м.

Джерело виробництва теплової енергії призначене для забезпечення споживачів тепловою енергією на потреби опалення, шляхом спалювання твердого палива в котлах.

Технічна альтернатива 1. Лісова пожежна станція буде складатися з окремих будівель адміністративно-побутового корпусу та холодного гаражу-стоянки техніки з допоміжними приміщеннями. Джерелом виробництва теплової енергії будуть служити твердопаливні котли, які, при відсутності електроенергії, будуть працювати від дизельгенераторної станції. Паливо – привозна деревина (дрова). Можливість аварійних ситуацій, здатних негативно вплинути на стан навколишнього середовища при роботі твердопаливної теплогенераторної відсутня. Викиди від запроектованих джерел не є підставою для постановки на Державний облік згідно Інструкції, затвердженої наказом Мінекоресурсів від 10.02.02р. №177.

Буріння свердловини виконується роторним способом із промивкою глинистим розчином та цементацією колон обсадних труб. Тип фільтру – перфорована труба з дротяною обмоткою та гравійною обсипкою. Свердловина обладнується занурюваним насосом марки PEDROLLO. У випадку виходу зі строю занурюваного насосу може бути замінений насосом іншого виробника аналогічним за параметрами. Проектом передбачається герметизація устя свердловини, що виключає можливість забруднення горизонту.

Мережі водовідведення виконані з ПВХ труб, SDR33 (SN8). Дані труби мають високі показники по механічній міцності, стійкі до високих температур стоків. Для очистки стоків передбачається улаштування 3-х секційного та 2-х секційного септиків з подальшим відведенням очищених стоків в дренажні модулі.

Технічна альтернатива 2. Джерелом виробництва теплової енергії будуть служити теплові насоси та електрокотли, які, при відсутності електроенергії, будуть працювати від дизельгенераторної станції.Водопостачання буде організовуватись привозною питною водою кожні 2 доби, технічною водою – один раз на тиждень. Для мережі водовідведення технічна альтернатива 1 є оптимальним варіантом для задоволення виробничих та господарсько-побутових потреб у зв’язку з відсутністю центральних мереж каналізації

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1. Провадження планованої діяльності буде проводитись на території зони відчуження в с. Паришів Іванківського району Київської області в межах території Паришівського лісництва

Територіальна альтернатива 2.не розглядалась, так як існуючі будівлі лісництва знаходяться в с. Паришів, альтернатива 1 є оптимальною для провадження діяльності.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Розміщення в одній будівлі адміністрації, обслуговуючого персоналу та бойового розрахунку лісової пожежної станції Паришівського лісництва; впровадження енергозберігаючого обладнання та технологій, застосування енергозберігаючих матеріалів, зниження собівартості виробництва теплової енергії. Забезпечення будівлі безперебійною подачею санітарно-епідеміологічно безпечної якісної питної води.

5. Загальні технічні характеристики та параметри планової діяльності:

Орієнтовна площа земельної ділянки, на якій знаходиться Лісова пожежна станція, становить 1,2 га. Перед початком будівництва, територія звільняється від існуючих зруйнованих споруд, чагарників та фруктових дерев. Будівля АПК та гараж-стоянка на 4 пожежні автомобілі з окремим технічним постом та допоміжними приміщеннями розмірами в осях 60,15×22,07м. Будівля АПК двоповерхова з висотою приміщень 2,7м. Гараж-стоянка одноповерхова. Висота гаражу – 6,2м. Навколо будівлі проектується влаштування бетонних покриттів та майданчиків, а також озеленення території шляхом посіву багаторічних трав, посадка дерев та влаштування «живої» огорожі.

В якості джерел теплової енергії для нагрівання теплоносія системи опалення та вентиляції споживача передбачається встановлення двох твердопаливних котлів: «Gefest-profi S80» потужністю 80кВт, «SWOG 50» потужністю 50кВт. Організація викидів продуктів згоряння здійснюється через запроектовану димову трубу Ø400мм висотою 12,5м.

Будівництво свердловини передбачається на території Паришівського лісництва. Проектна глибина свердловини 70 метрів. Дебіт свердловини 5 м3/годину, продуктивність 18 м3/добу. Транспортне забезпечення (при будівництві та експлуатації) – існуюча проїзна частина.

6. Екологічні та інші обмеження планової діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

У проекті будуть враховані екологічні, санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів, а саме у відповідності до ДСП 173-96; Наказ Мінприроди України №309 від 27.06.2006р.

– Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», при умовах достатньої захищеності від поверхневих забруднень водоносного горизонту І пояс зони санітарної охорони (ГЗСО) свердловини облаштовується радіусом 15 метрів;

– Дотримання умов спеціального водокористування;

– Дотримання встановлених значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, дотримання рівнів граничнодопустимих викидів (ГДВ) від технологічного обладнання (будівельних механізмів), від стаціонарних джерел;

– Забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд, устаткування для водопостачання, уникнення впливу фізичних, хімічних та біологічних факторів;

– Передбачаються заходи для зменшення обсягів утворення відходів, які утворюватимуться при будівництві, а також для їх утилізації, знешкодження або розміщення;

– Нормативне значення шумового впливу на людину у межах нормативу.

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1: Планована діяльність має здійснюватися в межах с. Паришів. Відповідно до статті 12 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» для будівництва на земельних ділянках зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення об’єктів на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування відповідною земельною ділянкою. Дотримання меж поясів ЗСО.

щодо територіальної альтернативи 2:Аналогічно територіальній альтернативі 1­­­­.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка та захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1:

Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН Б.2.2-12:2019, санітарно-гігієнічних норм та правил, передбачено забезпечення раціонального використання надр, заходи протидії підтопленню, а також охоронні, відновлювані, захисні заходи. Проведення гідрогеологічного моніторингу за рівнем води, водовідбором, контролем якості питних підземних вод. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою, яка не допускає забруднення водоносних горизонтів.

Здійснюється озеленення території та благоустрій, забезпечено проїзди для спецтехніки. З метою збереження ґрунтово-рослинного шару товщиною 0,1-0,2м до початку виконання основних земляних робіт по вертикальному плануванню, передбачається зняття цього шару під будівлею та покриттями, що проектується, скручування та переміщення механізмами. При знятті, складуванні та зберігання ґрунтово-рослинного шару приймаються заходи, що виключають погіршення його якості, змішування з підстилаючи ми породами, забруднення рідинами і будівельним сміттям.

щодо технічної альтернативи 2: Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1: Додаткової еколого-інженерної підготовки, а також спеціальних відновлювальних заходів для нормалізації стану компонентів навколишнього природного середовища та проведення компенсаційних заходів для рівноцінного поліпшення стану природного і соціального середовища не передбачається. Для захисту підземних вод водоносного горизонту від бактеріологічного та хімічного забруднення на водозаборі є обов’язкова організація зон санітарної охорони.

щодо територіальної альтернативи 2: Аналогічно територіальній альтернативі 1.­

8. Можливі впливи на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1:

 • Клімат і мікроклімат – не впливає;
 • Повітря – максимально безрозмірна приземна концентрація, з врахуванням фонових концентрацій, при несприятливих метеоумовах досягає на відстані 100,0 метрів від джерела величин, які не перевищують нормативні.

На межі прилеглої забудови концентрація шкідливих речовин, що викидаються при спалюванні твердого палива (деревина, дрова), знаходиться в межах норм та не перевищує ГДК.;

 • Водне середовище – утворення виробничих стічних вод в нормальному режимі роботи передбачається під час мийки пожежного обладнання та відводиться через з подальшим відведенням очищених стоків в дренажні модулі. Можливі впливи на підземні води шляхом забруднення підземних вод при бурінні розвідувально-експлуатаційної свердловини; незначне зниження рівня при експлуатації водоносного комплексу; можлива зміна хімічного складу підземних вод в ході експлуатації.
 • Грунт – вплив відсутній, територія освоєна, родючий шар ґрунту товщиною 0,1м знімається та складується окремо належним чином на будівельному майданчику, після завершення будівельних робіт, родючий шар ґрунту використовується для озеленення території;
 • Рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – відсутній;
 • Навколишнє техногенне середовище – не впливає.

щодо технічної альтернативи 2:Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1:Планована діяльність передбачає санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України тому вплив на навколишнє середовище не передбачає перевищення вище норми. Соціальне середовище – вплив при експлуатації позитивний, створення сприятливих умов для працівників лісництва. При будівництві вплив незначний (шум від будівельної техніки). Рівень звуку не перевищувати допустимих значень 55 дБА в день та 45 дБА вночі. Максимальні очікуванні рівні забруднення атмосферного повітря не перевищуватимуть нормативних показників.

щодо територіальної альтернативи 2: Аналогічно територіальній альтернативі 1.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

Вид діяльності – буріння з метою водопостачання відноситься до другої категорії видів діяльності, згідно ст.3 п.1 Закону України № 2059-VІІІ від 23.05.2017р. Про оцінку впливу на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля виконується згідно ст..6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає :

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом четвертим цього пункту;
 • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень на рівні деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

– Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається органом державного архітектурно-будівельного контролю України.

– Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 9 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»)

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; e-mail: ОVD@menr.gov.ua, gladun@menr.gov.ua, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-50, (044) 206-31-40

 

Related posts