Діяльність Оголошення 

Повідомлення про плановану діяльність. Реконструкція ПЗРВ Буряківка

Реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 20204145666

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами, код ЄДРПОУ 37197102

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Місцезнаходження юридичної особи: 07270, Київська обл., Іванківський район,

м. Чорнобиль, вул. Кірова, 52, тел. (04593) 5-17-08

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса, контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи1.

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція пункту захоронення радіоактивних відходів «Буряківка» у зоні відчуження Іванківського району Київської області.

Плановані роботи спрямовані на створення інженерних бар’єрів для забезпечення стійкості сховища і носять природоохоронний характер.

Ізоляція радіоактивних відходів, які будуть знаходиться в додаткових траншеях №11–№12, №13–№14, №15–№16, №17–№18, №19- №20, №21–№22 вирішується шляхом створення нижнього та верхнього захисних екранів, які повинні перешкоджати виходу радіонуклідів у навколишнє середовище і забезпечувати захист відходів від проникнення атмосферних опадів та вітрової ерозії, а також для додаткового захисту тіла існуючих сховищ від потрапляння атмосферних опадів. Це буде сприяти більш надійному захисту захоронених РАВ, а також зниженню небезпеки потрапляння радіоактивних речовин в навколишнє середовище. В той же час існуючі траншеї будуть виконувати функцію додаткового ізолюючого бар’єру приповерхневих сховищ міжтраншейного типу.

Порядок виконання робіт з будівництва проектованих сховищ включає підготовку будівельного майданчика та саме будівництво сховищ (підготовка основи глиняного екрану, укладання глиняного екрану та захисного шару місцевого ґрунту, влаштування залізобетонного покриття).

Будівництво здійснюється в одну чергу з виділенням пускових комплексів:

− І пусковий комплекс, будівництво одного сховища між існуючими траншеями №19 і №20 та улаштування зовнішньої спецканалізації з резервуаром для спецстоків;

− ІІ пусковий комплекс, будівництво міжтраншейних сховищ №17–№18, №15–№16 та №13–№14;

− ІІІ пусковий комплекс, будівництво міжтраншейних сховищ №11–№12, №21–№22.

Радіоактивні відходи, які будуть прийматися на захоронення у проектовані міжтраншейні сховища, мають відповідати вимогам відповідно до критеріїв приймання РАВ на ПЗРВ “Буряківка”.

Технічна альтернатива 1.

Будівництво додаткових сховищ радіоактивних відходів у просторі між траншеями №11–№12, №13–№14, №15–№16, №17–№18, №19- №20 та №21–№22.

Технічна альтернатива 2.

Будівництво окремих сховищ траншейного типу на базі типового проекту, розробленого Ленінградським інститутом “ВНІПІЕТ”, з урахуванням досвіду спорудження та експлуатації приповерхневих сховищ траншейного типу на ПЗРВ “Буряківка”.

За результатами аналізу пропонованих варіантів було визначено Технічну альтернативу 1 як єдину прийнятну з врахуванням можливості природоохоронного ефекту та економічної доцільності. Будівництво нових траншей за проектами існуючих траншей (№1-30) потребує розширення території пункту захоронення, що приведе до використання значних додаткових площ, а також потребує більших капіталовкладень. Міжтраншейні сховища мають більший захист радіоактивних відходів за рахунок додаткового використання бар’єрів існуючих траншей та інфраструктури, що зменшує вартість забезпечення впровадження в експлуатацію першого варіанту.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Планована діяльність буде проводитись на території існуючого пункту захоронення радіоактивних відходів «Буряківка» в зоні відчуження, на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, та яка згідно зі статтями 2 (частини 1, 2) та 3 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» віднесена до радіаційно небезпечних земель, на яких неможливе подальше проживання населення, одержання сільськогосподарської та іншої продукції, продуктів харчування, що відповідають республіканським та міжнародним допустимим рівням вмісту радіоактивних речовин, або які недоцільно використовувати за екологічними умовами. Провадження будівництва сховищ радіоактивних відходів у просторі між траншеями буде використовувати вже існуючу інфраструктуру ПЗРВ «Буряківка», інженерні мережі, системи радіаційного контролю та моніторингу навколишнього середовища.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Не розглядалося, оскільки реалізація планованої діяльності вимагає розширення території існуючого об’єкту ПЗРВ «Буряківка» та створення додаткових систем фізичного захисту, інженерних мереж, систем радіаційного контролю та моніторингу навколишнього середовища.

Територіальна альтернатива 1 є найбільш ефективною як з економічної, так і з технологічної точки зору для виконання ПЗРВ «Буряківка» своїх функцій.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Потреба у здійсненні планованої діяльності обумовлена необхідністю локалізації РАВ з метою ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, що гарантує безпеку життєдіяльності населення та персоналу. Позитивним соціальним фактором при реалізації запланованих робіт є створення нових робочих місць. Реконструкція ПЗРВ «Буряківка» дозволить скоротити витрати на підтримку у безпечному стані існуючого об’єкту.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Тип сховищ – приповерхневі сховища міжтраншейного типу, які забезпечать приймання не менш 120000 м3 РАВ на захоронення. Об’єм кожного сховища становить не менше 20000 м3. Клас наслідків (відповідальності) – СС3. Код будівництва – ДК 018-2000.

Нижній протифільтраційний екран під масивом завантажених РАВ у сховищах складається з: глиняного екрану з щільністю скелету 1,7 т/м3 товщиною 1,0 м на поверхні між сховищами та 0,5 м по поверхні існуючих сусідніх сховищ; захисного шару місцевого ґрунту з щільністю скелету 1,6 т/м3 товщиною 0,5 м; залізобетонного покриття з бетону класу С12/15 товщиною 0,2 м.

Габаритні розміри залізобетонного покриття, на якому розміщується масив РАВ у 6-ти проектованих сховищах: довжина ~ 102,0…116,5 м, ширина ~ 84,7…102,6 м. Ухил залізобетонного днища ємності сховищ для збору та відводу атмосферних опадів за межі сховищ не менше і = 0,005. Максимальна висота складування РАВ ~ 5,9…6,1 м. Довжина по верху завантажених РАВ ~ 53,5…66,0 м. Закладення укосів завантажених РАВ – не більше 1:4.

Верхній гідроізоляційний екран над масивом завантажених РАВ складається з вирівнюючого шару місцевого ґрунту з щільністю скелету 1,6 т/м3 товщиною 0,5 м; глиняного екрану з щільністю скелету 1,7 т/м3 товщиною 0,5 м; захисного шару місцевого ґрунту з щільністю скелету 1,6 т/м3 товщиною 0,6 м; біозахисного шару рослинного ґрунту зі щебнем з щільністю скелету 1,5 т/м3 товщиною 0,5 м з посівом по поверхні багаторічних трав.

Ухил з поверхні верхнього гідроізоляційного екрана для відводу атмосферних опадів по укосам: в повздовжньому напрямку – min 1:4, в поперечному напрямку – min 1:10.

Габаритні розміри заповнених відходами сховищ після обвалування верхнім гідроізоляційним екраном: довжина ~ 118,0…130,5 м; ширина ~ 128,0…149,0 м.

Для будівельних робіт використовуються місцеві будівельні матеріали зони відчуження. Доставка матеріалів проводиться з тимчасових місцевих кар’єрів:

– 100368 т глини доставляється з кар’єру на відстані до 15 км;

– 44340 т рослинного ґрунту привозиться з кар’єру на відстані до 5 км.

Забезпечення майданчика водою передбачається від існуючих джерел водопостачання. На виробничі потреби необхідно 4524 м3 води. Електропостачання передбачено від існуючих інженерних мереж, додаткові джерела не передбачені. Витрата електроенергії складе 33,2 тис. кВт/год. Будівельні роботи передбачається здійснювати силами підрядної організації.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

  • дотримання: чинних нормативних документів з радіаційної безпеки, по поводженню з радіоактивними відходами, будівельних норм;
  • здійснення діяльності згідно дозвільних документів (ліцензія, санітарно-гігієнічний паспорт, тощо);
  • забезпечення радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність має здійснюватися в межах території ПЗРВ «Буряківка». Відповідно до статті 121 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» для будівництва на земельних ділянках зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення об’єктів на замовлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері управління зоною відчуження та зоною безумовного (обов’язкового) відселення, може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування відповідною земельною ділянкою.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

7. Необхідна еколого – інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Не передбачається. При необхідності потрібно зняти з поверхні сховища верхній шар рослинного ґрунту товщиною до 0,2 м, з подальшим розміщенням на ділянці тимчасового складування, поверхню сховища протравити гербіцидами і додатково ущільнити ґрунт.

щодо технічної альтернативи 2

Підготовка території до будівництва сховищ траншейного типу передбачає вибір площі, видалення наявного лісового покриву, зняття верхнього шару ґрунту та розміщення його на спеціально відведеній ділянці, вирівнювання ділянки під сховище та ущільнення ґрунту. З метою забезпечення контролю за станом навколишнього середовища необхідне розміщення додаткових контрольно-спостережних свердловин.

щодо територіальної альтернативи 1

Додаткової еколого-інженерної підготовки, а також спеціальних відновлювальних заходів для нормалізації стану компонентів навколишнього природного середовища та проведення компенсаційних заходів для рівноцінного поліпшення стану природного і соціального середовищ не передбачається.

щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядалося.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

– клімат і мікроклімат – не впливає;

– повітряне середовище – не передбачається. Викиди забруднюючих речовин від будівельної техніки та викиди пилу при переміщенні будівельних матеріалів (глини, піску, рослинного ґрунту) в межах санітарних та екологічних норм. Передбачені заходи першої групи: посилення контролю за викидами в атмосферу, пилопригнічення при земляних роботах, розосередження будівельної техніки територіально та за часом роботи, припинення робіт при швидкості вітру понад 10 м/с. Розраховані значення об’ємної активності вмісту радіонуклідів в повітрі менше контрольних рівнів на два порядки.

– водне середовище – не передбачається. Для захисту гідросфери передбачено проведення контролю забруднення стічних та підземних вод, а також облаштування стійких бар’єрів;

– ґрунт – не передбачається;

– рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти – не передбачається. У безпосередній близькості від майданчика ПЗРВ немає об’єктів природно-заповідного фонду;

– навколишнє соціальне середовище (населення) – населення відсутнє;

– навколишнє техногенне середовище – не передбачається. У 1,5 км від ПЗРВ “Буряківка” знаходиться КВ “Вектор”, ЧАЕС розташована на відстані 15-км від майданчика ПЗРВ. Розрахунки розсіювання шкідливих речовин на ділянці адміністративних будівель КВ “Вектор” показали, що максимальний внесок проектованих робіт у забруднення атмосферного повітря складе не більше 0,01 ПДКр.з.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність передбачає санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України, тому вплив на навколишнє середовище не передбачає перевищення норм.

щодо територіальної альтернативи 2

Аналогічно технічній альтернативі 1.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до першої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: пункт 3, частина 2 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” – установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для переробки відпрацьованого ядерного палива та високоактивних відходів, установки для захоронення радіоактивних відходів, зберігання (понад 10 років) чи переробки відпрацьованого ядерного палива або радіоактивних відходів поза межами місця їх утворення;

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

На підставі попереднього аналізу та оцінки можливих екологічних та пов’язаних з ними соціально-економічних та інших наслідків реалізації планованої діяльності (з урахуванням критеріїв, встановлених у Додатку I і Додатку III до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті) прогнозується відсутність шкідливого транскордонного впливу. Підстав для здійснення транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Відділу оцінки впливу на довкілля Управління оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Міністерства енергетики та захисту довкілля України, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35; e-mail: ОVD@menr.gov.ua, gladun@menr.gov.ua, контактна особа: Гладун Євгеній Євгенійович, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-50, (044) 206-31-40.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та

контактна особа)

1 Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Завантажити в PDF форматі Повідомлення про плановану діяльність

Related posts