Міжнародні відносини Новини ЦППРВ 

Українські фахівці опрацьовують питання комплексної стратегії ефективного поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання у Відні

08-09 жовтня 2019 у м. Відень (Республіка Австрія), відбувся семінар WINS-ISSPA з безпеки відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, у якому взяли участь представники ДСП «ЦППРВ».

Семінар був проведений на основі презентацій запрошених експертів-доповідачів, пленарних дискусій та секційних сесій для подальшого вивчення розглянутої теми. Під час секційних сесій, учасники мали можливість більш детально обговорити отриманий матеріал та висловити свої думки.

Під час семінару було обговорено міжнародні рекомендації щодо ліквідації радіоактивних джерел після закінчення життєвого циклу, та визначення і обговорення кожного кроку комплексної стратегії ефективного управління відпрацьованими джерелами.

Також між учасниками семінару відбувся обмін передовим досвідом безпечного управління відпрацьованими джерелами та виявлення і сприяння взаємодії між програмами безпеки та охорони.

За результатами семінару було визначено спільні для багатьох країн напрями, які потребують уваги, надано пропозиції для ефективного вдосконалення безпеки та охорони на будь-якому етапі поводження з високоактивними закритими ВДІВ. Зокрема було зазначено, що для багатьох країн відкритими залишаються проблеми довготривалого зберігання та захоронення ВДІВ. У відповідь на це, Ольгою Марініч – старшим науковим співробітником ДСП «ЦППРВ», було повідомлено, що в Україні суттєвий внесок у вирішення проблеми довготривалого зберігання ВДІВ був зроблений завдяки міжнародній підтримці: у 2015 р. на КВ «Вектор» у Чорнобильській зоні відчуження було споруджено Централізоване сховище для довготривалого зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ) за фінансування Департаменту енергетики та кліматичних змін Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, а також Європейського Союзу. В даний час на ЦСВДІВ проходить етап “гарячих випробувань”. Щодо вирішення питання захоронення ВДІВ, на сьогодні в Україні за сприяння Європейської Комісії розробляється проєкт Національного плану створення глибокого геологічного сховища для високоактивних відходів, зокрема, і для високоактивних ВДІВ.

Під час обговорень порушувалося надзвичайно актуальне питання культури безпеки при поводженні з джерелами іонізуючого випромінювання, особливо з відпрацьованими. Основою культури безпеки є вільний доступ до необхідної інформації та обізнаність населення і персоналу, задіяного у роботі з джерелами іонізуючого випромінювання. (Довідково: З метою підвищення рівня культури безпеки при поводженні з ВДІВ в Україні був створений інформаційний портал з питань ядерної безпеки та протидії поширення ядерних матеріалів за сприяння Шведського агентства з радіаційної безпеки.) Таким чином, завдяки міжнародному співробітництву система поводження з ВДІВ в Україні суттєво вдосконалюється, про що було повідомлено світовій спільноті під час семінару.

Директор ДСП «ЦППРВ» Сергій Костюк зазначив, що важливим внеском для розвитку підприємства у галузі поводження з ВДІВ є те, що наші фахівці мають можливість брати участь у заходах такого рівня та обмінюватися досвідом з іноземними колегами.

Related posts