Оголошення 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Будівництво мосту.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТРАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ»

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку впливу на довкілля

 1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 07270, Київська обл., Іванківський район, м. Чорнобиль, вул. Кірова, 52

тел.: (04593) 5-17-08

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Планована діяльність, її характеристика:

Будівництво мосту через річку Ілля біля бувшого с. Лісництво Яковецьке Поліського району Київської області.

Планована діяльність буде проводитись на території зони відчуження по існуючій трасі старої напівзруйнованої дороги на місці існування колишнього дерев’яного мосту.

Будівництво мостового переїзду передбачається з монолітним по дорожніх плитах фундаментом із залізобетонних квадратних труб. Міст із дорожніх плит зі щебеневою підготовкою та заповненням простору між плитами бетоном.

Залізо-бетонні плити, що будуть використовуватись при будівництві мосту, привозитимуться на будмайданчик в завершеному виді і повинні відповідати ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції».

Планована діяльність передбачає влаштування мостового переїзду через річку Ілля для обслуговуючих потреб лісництва, а також забезпечення оперативного виявлення і ліквідації лісових пожеж на початковій стадії у зоні діяльності (обслуговування) лісових пожежних станцій (ЛПС) та гасіння спільно з іншими ЛПС великих лісових пожеж у зоні відчуження та поза її межами, надання допомоги у разі потреби іншим лісокористувачам.

До основних робіт відноситься поліпшення технічного стану та благоустрою річки за напрямками: розчистка річки від намулу в місці влаштування споруди, влаштування монтажних дамб, влаштування споруди, кріплення укосів, влаштування дорожнього покриття, металевої огорожі. Необхідно виконати ремонт під’їзної дороги.

Технічна альтернатива 1.

Будівництво мосту через річку Ілля біля бувшого с. Лісництво Яковецьке Поліського району Київської області.

Будівництво мостового переїзду передбачається з монолітним по дорожніх плитах фундаментом із залізобетонних квадратних труб. Міст із дорожніх плит зі щебеневою підготовкою та заповненням простору між плитами бетоном.

Залізо-бетонні плити, що передбачаються для використання при будівництві мосту, планується зварювати і заливати готовим привозним бетонним розчином безпосередньо на місці провадження планованої діяльності.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Об’єкт будівництва знаходиться на території зони відчуження біля бувшого села Лісництво Яковецьке Поліського району Київської області на північ від станції Кливини залізничної ділянки від станції Вільча до станції Янів Південно-західної залізниці. Населення зони відчуження було евакуйоване у 1986 році в наслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

Одна гілка дороги проходить поряд (вздовж) із залізничною колією, а потім відхиляється і перетинає річку Ілля. Друга гілка дороги перетинає залізничну колію на станції Кливини.

Територіальні альтернативи 1,2.

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до існуючої траси).

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний ефект. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у підвищенні доступності до лісових масивів зони відчуження, забезпечення необхідної транспортної інфраструктури, яка оптимізує в економічному відношенні використання техніки для попередження та при гасінні лісових пожеж.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Довжина мостового переїзду – 10,5 м, ширина мосту – 9,5 м, площа укісного кріплення – 2400 м², довжина під’їзного дорожнього покриття – 165 м, ширина дорожнього покриття – 6 м, довжина двосторонньої металевої огорожі – 14 м, тривалість будівництва – 5,7 місяців.

Мостовий переїзд – автомобільний, належить до IV категорії, розрахований на розрахункове навантаження у 80 кПа. Очікувана інтенсивність дорожнього руху 10 авто/добу.

Згідно ДБН В.1.1-12:2006 “Будівництво у сейсмічних районах України”, район вишукувань відноситься до зони інтенсивності струсів для середніх ґрунтових умов за шкалою MSK-64 – 6 балів.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів:

– по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

– по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно чинного законодавства України;

– по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих вод;

– по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;

– дотримання меж землевідведення;

– дотримання меж санітарно-захисних зон;

– дотримання правил пожежної безпеки.

Щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження альтернативи 1 встановлюються згідно чинного законодавства аналогічно до прийнятого варіанту провадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до існуючої траси).

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Проектні рішення будуть забезпечувати виконання ДБН Б.2.2-12:2018, санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронні, відновлювальні та захисні заходи.

Інженерна підготовка території з метою локалізації та оптимізації впливу включає в себе:

– догляд та облаштування під’їзних шляхів до майданчика і території будівництва;

– вибір і підготовка майданчику для відстою і базування механізмів, а також площадок  для пересування вагончиків і місць відпочинку;

– створення геодезичної розбивочної основи;

– влаштування приямок та скиду води поблизу будмайданчика за межі ділянки;

– дотримання СЗЗ.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до існуючої траси).

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля  розглядатимуться на наступні компоненти: клімат і мікроклімат; повітряне середовище; водне середовище; земельні ресурси; рослинний і тваринний світ; соціальне та техногенне середовище.

У зв’язку з вимогами природоохоронних органів, в процесі будівництва мосту повинна забезпечуватись екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, дотримання нормативів шкідливого впливу на довкілля. При будівництві та експлуатації мосту будуть прийматися заходи по захисту та зменшенню впливу на навколишнє природнє середовище.

Щодо технічної альтернативи 1

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля за альтернативою 1 такі ж самі, як для прийнятого варіанту впровадження планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Технічна альтернатива не розглядається.

Щодо територіальних альтернатив 1,2

Територіальні альтернативи не розглядаються (об’єкт територіально прив’язаний до існуючої траси).

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”): планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із абзацом 7 пункту 10 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.
 2. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
 3. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: у відповідності із вимогами ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”№ 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

Зокрема, планується провести дослідження із потенційного впливу на повітря, ґрунт, водні ресурси, флору і фауну в межах ділянки надр.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості: оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

– проведення громадського обговорення планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності: відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде – Дозвіл на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України.
 2. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до: відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України

поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35

тел.: +38 (044) 206-31-29, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua

контактна особа: Шимкус Марина Олександрівна, начальник відділу оцінки впливу на довкілля Мінприроди України.

 

Інформація на порталі Міністерства екології та природних ресурсів України, що включена до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля за № 20197244163, доступна за посиланням http://eia.menr.gov.ua/places/view/4163

Related posts