Оголошення 

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Видобування підземних вод.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

№ 20197174114

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ПОВОДЖЕННЯ

З РАДІОАКТИВНИМИ ВІДХОДАМИ»

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

 1. Інформація про суб’єкта господарювання:

Місцезнаходження  юридичної особи:   07270,   Київська   обл.,   Іванківський   район,   місто Чорнобиль, вул. Кірова, буд. 52.

е-mail: offise@speckombinat.org.ua, тел. +380(4593)51632; факс +380(4593)52785.

 1. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи:

Ціль планованої діяльності – продовження видобування підземних вод питної та технічної якості з ділянки «Чорнобильський спецкомбінат» Чорнобильського родовища корисні копалини загальнодержавного значення згідно постанови КМУ від 12.12.1994 № 827) для забезпечення потреб підприємств, які здійснюють діяльність в зоні відчуження Чорнобильської АЕС (окрім ДСП «ЧАЕС») та їх працівників (питні, санітарно-гігієнічні, виробничі потреби), а саме: централізоване водопостачання м. Чорнобиль (свердловини №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9), постачання води на об’єкти, що знаходяться в зоні відчуження (с. Залісся – № 1, пункт саночистки «Лелів» – №№ 15, 16, санпропускник «Лелів» – № 17). Планованою діяльністю передбачається експлуатація існуючих водопроводів м. Чорнобиль.

Водовід до насосної станції 2-го підйому виконаний сталевими трубами діаметром 300 м, загальна протяжність водоводу складає 3,5 км.

Водовід від насосної станції 2-го підйому виконаний сталевими трубами діаметрами 00,150 та 200 мм, загальна протяжність водоводу складає 21,8 км.

Водовід від насосної станції 2-го підйому виконаний чавунними трубами діаметрами 00,150 та 200 мм, загальна протяжність водоводу складає 28,0 км.

Водовід від насосної станції 2-го підйому виконаний поліетиленовими трубами діаметрами 100 та 150 мм, загальна протяжність водоводу складає 5,2 км.

Технічна альтернатива 1.

Планованою діяльністю передбачається експлуатація існуючих водопроводів м. Чорнобиль. Технічне переоснащення ділянки водоводу від насосної станції 2-го підйому, виконаної чавунними трубами діаметрами 100, 150 та 200 мм загальною протяжністю 28,0 км, шляхом демонтажу існуючої ділянки та заміни на поліетиленові труби відповідних діаметрів.

Технічна альтернатива 2.

Не розглядається.

 1. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Ділянка «Чорнобильський спецкомбінат» Чорнобильського родовища питних і технічних підземних вод розташована на околицях м. Чорнобиль Київської області в зоні відчуження, територія якої характеризується радіоактивним забрудненням, що обумовлене наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Водозабір складається з 12 свердловин: м. Чорнобиль – свердловини № 1, № 2, № 3, № 4, № 7, № 8, № 9; с. Залісся – № 11; ПуСО «Лелів» – № 15, № 16; санпропускник «Лелів» – № 17.

30-ти км зона відчуження – це територія із суворо обмеженим доступом та рухом, яка управляється блоком спеціальних законів та правил.

Територіальна альтернатива 1, 2.

Не розглядається, оскільки об’єкт планованої діяльності існуючий.

 1. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Визначається забезпеченням дотримання норм радіаційної безпеки працівників підприємств зони відчуження, забезпеченням робочими місцями працездатних громадян, сплатою податків в державний та місцевий бюджети.

 1. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Ділянка «Чорнобильський спецкомбінат» Чорнобильського родовища питних і технічних підземних вод експлуатується свердловинами:

 1. №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8 – пробурені у 1973-1979 роках на водоносний комплекс у сеноман-келовейських відкладах, глибиною 242÷260 м. Використовуються для централізованого водопостачання м. Чорнобиль.

По трубопроводу (Ø 300 мм, L=3,5 км) забрана вода подається в РЧВ (резервуар чистої води). Знезараження води здійснюється із застосуванням гіпохлориду натрію за допомогою блочної електролізної установки «Пламя-2». У водопровідну мережу м. Чорнобиля вода подається по двох напірних лініях водопроводу Ø 200 мм.

 1. №№ 9, 11, 17, 25 – пробурені у 1973-1986 роках на бучацький водоносний горизонт, глибиною 92÷114 м. Використовуються для виробничих потреб, потреб пожежної безпеки м. Чорнобиль та на окремих об’єктах в зоні відчуження: с. Залісся, санпропускник «Лелів».
 2. №№ 15, 16 – пробурені у 1980-1986 роках на четвертинний водоносний горизонт, глибиною по 32 м. Використовуються для виробничих потреб на пункті саночистки «Лелів».

Всі свердловини мають наземні насосні станції, збудовані за типовими проектами. Оснащені погружними електронасосами марок ЕЦВ, обладнані герметичними оголовками, мають крани для відбору проб води, обладнання для заміру рівнів води. Для контролю обсягів видобутої води застосовуються первинні прилади обліку марок СТВ та ЛЛТ.

Контроль якості води свердловин здійснює власна вимірювальна хіміко-бактеріологічна лабораторія, Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 від 27.04.2018 № 06-15-2018, чинне до 26.04.2021.

Радіаційний контроль води свердловин здійснює ДСП «Екоцентр».

Водокористування здійснюється відповідно Дозволу на спеціальне водокористування від 17.02.2017 № 1/КВ-17, діє до 17.02.2020, яким встановлено ліміт забору води із підземних джерел – 966,5 тис. м³/рік, 3029,61 м³/добу.

Колегією Державної комісії України по запасах корисних копалин при Державній службі геології та надр України затверджено станом на 01.01.2018 року на розрахунковий строк 25 років балансові експлуатаційні запаси в кількості:

по категоріям: А – 1650 м³/д, В – 1675 м³/д; А+В – 3325 м³/д.

 1. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Дотримання екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівельних й територіальних обмежень згідно діючих нормативних документів:

 • по забрудненню атмосферного повітря – значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
 • по утворенню відходів: мінімізація утворення, облік та утилізація згідно чинного законодавства України;
 • по ґрунту, поверхневих та підземних водах: значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин, відсутність інтенсивного прямого впливу, виключення забруднення поверхневих вод;
 • по акустичному впливу: в межах допустимих рівнів шумового навантаження;
 • дотримання меж землевідведення;
 • дотримання меж санітарно-захисних зон;
 • дотримання правил пожежної безпеки;
 • дотримання режиму зони відчуження.

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2.

Не розглядається.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Планованою діяльністю не передбачається проведення заходів з еколого-інженерної підготовки, оскільки планована діяльність стосується існуючого об’єкта.

Щодо технічної альтернативи 1

Еколого-інженерна підготовка за альтернативою:

– застосування обладнання, що відповідає сучасному технічному рівню;

– компонування технологічного обладнання з урахуванням вимог правил охорони праці і виробничої санітарії;

– захист персоналу від електричного струму, статичної електрики та короткого замикання;

– профілактичний огляд технічного стану обладнання і перевірка справності захисних пристроїв обертових і рухомих частин, захисних екранів, а також пристроїв, які підводять струм, включають і відключають живлення;

– забезпечення робітників індивідуальними засобами захисту, спецодягом і спецвзуттям;

– дотримання правил збирання та тимчасового зберігання відходів, своєчасний їх вивіз на звалище ТПВ або утилізація на договірний основі з ліцензованими організаціями.

Щодо технічної альтернативи 2

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2.

Не розглядається.

 1. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля розглядатиметься для наступних компонентів:

– клімат і мікроклімат;

– повітряне середовище;

 • водне середовище;
 • геологічне середовище;
 • земельні ресурси;
 • рослинний та тваринний світ;
 • техногенне середовище;
 • соціальне середовище.

Щодо технічної альтернативи 1

Аналогічні обраному варіанту планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2

Альтернатива не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1, 2.

Не розглядається.

 1. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно 1 абзацу пункту 3 частини 3 статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” №2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав):

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

 1. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

 1. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля -це процедура, що передбачає:

 • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 • проведення громадського обговорення планованої діяльності;

– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

–  врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

 1. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

 1. Рішення про провадження планованої діяльності:

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Спеціальний дозвіл на користування надрами, що видається Державною службою геології та надр України

 1. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Міністерство екології та природних ресурсів України, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Київ, 03035, Відділ оцінки впливу на довкілля: m.shimkus@menr.gov.ua, (044) 206-31-15, (044) 206-31-64.

 

Інформація на порталі Міністерства екології та природних ресурсів України, що включена до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля за № 20197174114, доступна за посиланням http://eia.menr.gov.ua/places/view/4114

Related posts