Розпорядчі документи Система якості 

Політика у сфері управління ризиками

Основним принципом Державного спеціалізованого підприємства “Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами”, як експлуатуючої організації на всіх стадіях поводження з радіоактивними відходами, є зобов’язання та спрямованість дій керівництва, що направлені на захист персоналу, довкілля, життя і здоров’я населення від дії іонізуючого випромінювання із усвідомленням своєї відповідальності з реалізації державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами, спрямованої на захист довкілля, життя і здоров’я населення від дії іонізуючого випромінювання. Для безпеки нинішніх та майбутніх поколінь, зниження ризику виникнення кризових явищ і запобігання небажаним подіям на ДСП «ЦППРВ» впроваджується процес управління ризиками, як інструментарію системи управління діяльністю підприємства (якості).

З метою покращення ймовірності досягнення поставлених цілей та мінімізації виникнення ризиків  і можливостей керівництво ДСП «ЦППРВ» вбачає одним із пріоритетних завдань планування, визначення та конкретизація рішень, які треба прийняти, і дій, які треба виконати.

Керівництво ДСП «ЦППРВ» бере на себе відповідальність перед суспільством за можливий негативний прояв результатів діяльності підприємства при поводженні з РАВ і для підтвердження встановлює цілі у сфері управління ризиками, а також шляхи досягнення цілей.

Відповідно до положень ДСТУ ISO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів», ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги» та наказу ДАЗВ від 15.08.2016 № 95 «Про затвердження Порядку управління ризиками в ДАЗВ» керівництвом ДСП “ЦППРВ” своїм Наказом №206 було введено в дію Заяву ДСП “ЦППРВ” щодо політики з управління ризиками.

Related posts