Діяльність Новини ЦППРВ 

Проведення комплексного інспекційного обстеження комісією Держатомрегулювання

З 28 по 31 травня 2019 року інспекційна комісія Держатомрегулювання здійснила комплексне інспекційне обстеження стану забезпечення вимог ядерної та радіаційної безпеки на Державному спеціалізованому підприємстві «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» відповідно до Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 363 від 20 серпня 2014 року та на виконання наказу Держатомрегулювання № 470-Вд/1від 17.05.2019 року.

Інспекційне обстеження здійснювалось з метою оцінки спроможності заявника (ДСП «ЦППРВ») провадити діяльність, із дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, з експлуатації сховища для захоронення РАВ – Спеціально обладнаного приповерхневого сховища для захоронення твердих РАВ (СОПСТРВ), в частині продовження терміну дії ліцензії № ЕО 000968 на право провадження діяльності, а також, щодо видачі окремого дозволу на виконання робіт з експериментальної дезактивації радіоактивних відходів у вигляді насосно-компресорних труб на ПЗРВ «Буряківка» в рамках ліцензії № ЕО 000953 на право провадження діяльності з експлуатації сховищ для захоронення РАВ.

На момент проведення інспекційного обстеження працівниками ДСП «ЦППРВ» здійснювалися наступні роботи:

– експлуатація модулів А1 і Д1 СОПСТРВ на майданчику комплексу «Вектор»;

– проведення монтажних робіт систем і обладнання експериментальної установки ДУГА на ПЗРВ «Буряківка» в рамках підготовки цієї установки до проведення експериментальних робіт з дезактивації радіоактивних відходів у вигляді насосно-компресорних труб.

Персонал ДСП «ЦППРВ», що залучений до виконання робіт з експлуатації СОПСТРВ і експериментальних робіт на установці ДУГА, пройшов навчання (підвищення кваліфікації) з питань ядерної і радіаційної безпеки в УРУЦ ДАЗВ України, Учбовому центрі ДСП «Чорнобильський спецкомбінат» та інш.

 За результатами роботи інспекційної комісії ДСП «ЦППРВ» пропонується до виконання наступне:

1. На етапі експлуатації СОПСТРВ у термін до 01.10.2019 розробити для СОПСТРВ та направити на погодження до Держатомрегулювання Програму управління старінням споруд, інженерних бар’єрів, систем та обладнання, важливих для безпеки, з метою визначення механізмів їх старіння, зношування, можливої деградації, а також вчасного здійснення попереджувальних заходів і необхідних компенсуючих дій для підтримки їх працездатності та надійності в процесі експлуатації цього сховища.

2. Після завершення монтажу експериментальної установки для переробки РАВ – ДУГА, провести приймальні випробування систем та обладнання, важливих для безпеки, а також провести комплексні випробування цього об’єкта під час введення його в експлуатацію. Перед початком випробувальних робіт ДСП «ЦППРВ» на експериментальній установці ДУГА має розробити та погодити з Держатомрегулювання Програму комплексних випробувань установки ДУГА на ПЗРВ «Буряківка». До проведення приймальних випробувань пропонується залучити представників Держатомрегулювання або відповідної експертної організації.

3. При проведенні робіт на експериментальній установці ДУГА вжити необхідні заходи щодо дотримання принципів радіаційної безпеки: виправданості, неперевищення та оптимізації, визначених НРБУ-97/2000 та ОСПУ-2005.

За результатами інспекційного обстеженняДСП «ЦППРВ» має в наявності необхідні організаційно-технічні засоби для проведення робіт з експлуатації СОПСТРВ та проведення на експериментальній установці ДУГА експериментальних робіт з відпрацювання технології дезактивації радіоактивних відходів у вигляді НКТ, які розміщені на зберіганні на ПЗРВ «Буряківка».

Інформація, представлена в ліцензійних документах ДСП «ЦППРВ» в цілому відповідає фактичному стану справ на підприємстві.

Результати проведеного інспекційного обстеження будуть враховані при прийнятті рішення щодо внесення змін до ліцензії № ЕО 000968 та видачі відповідного окремого дозволу в рамках ліцензії № ЕО 000953.

Related posts