Новини ЦППРВ 

Отримання висновку про оцінку впливу на довкілля при провадженні будівництва та експлуатації сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів (ВАВ) на комплексі виробництв «Вектор»

Відповідно до процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД), як обов’язкового етапу до прийняття рішення про провадження планованої діяльності, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», 20 травня 2019 Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» отримало позитивний Висновок про оцінку впливу на довкілля при провадженні будівництва та експлуатації сховища для проміжного зберігання високоактивних радіоактивних відходів (ВАВ), які повертаються з РФ після переробки відпрацьованого ядерного палива Українських АЕС. Наступним етапом має стати отримання Дозволу на виконання будівельних робіт.

Проведення громадських слухань щодо Звіту з ОВД при провадженні планованої діяльності відбулось 02 квітня 2019 у приміщені інформаційно-просвітницького Орхуського центру при Міністерстві екології та природних ресурсів України за участю представників Міністерства екології та природних ресурсів України, ДСП «ЦППРВ», ДСП «НТЦ «КПРВ», ТОВ «ЮТЕМ-Інжиніринг» та представників громадськості.

Сама процедура оцінки впливу на довкілля розпочата у грудні 2018 року шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність, внесення до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля Звіту з оцінки впливу на довкілля, опублікування Оголошення про початок громадського обговорення Звіту ОВД в газетах «Новини Полісся», «Час Київщини», «Рекламно-інформаційна газета» та розміщення на дошках оголошень у м. Чорнобиль і на офіційному сайті підприємства. Врахування пропозицій та зауважень, що надходили протягом громадських обговорень відображено у Звіті про громадське обговорення.

Уповноваженим центральним органом, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності виступило Міністерство екології та природних ресурсів України. З усіма матеріалами щодо процесу проведення ОВД ДСП «ЦППРВ» можна ознайомитися в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля за посиланням http://eia.menr.gov.ua/places/view/2345

Під час громадських слухань із доповіддю від ДСП «ЦППРВ», як суб’єкта господарювання щодо планованої діяльності та впливу на довкілля, виступив головний інженер підприємства Лазаренко А.Я. У своїй доповіді він окреслив основні напрямки та перспективи розвитку будівництва майбутнього сховища, такі як: місце провадження, основні характеристики та шляхи реалізації, основні ймовірні впливи на компоненти довкілля. Після виступу надав вичерпні відповіді на питання, що виникали у учасників слухань.

  

Централізоване захоронення та довготривале зберігання РАВ буде здійснюватися на майданчику комплексу виробництв із дезактивації, транспортування, переробки, захоронення радіоактивних відходів «Вектор» на території зони відчуження. Промислова зона (зона поводження з РАВ) виключена з території Чорнобильського заповідника і не входить до територій, резервованих для наступного заповідання.

Сховище осклованих ВАВ призначено для приймання у власність держави, підготовки та проміжного зберігання строком до 100 років, із відповідними захисними інженерними бар’єрами, системами електропостачання, водопостачання та водовідведення, вентиляції, відеоспостереження, очищення забрудненого повітря та радіометричного контролю. У подальшому всі відходи мають бути захоронені в геологічному сховищі.

  

   

Місце для будівництва сховища осклованих ВАВ та об’єктів його інфраструктури обрано на майданчику II черги комплексу виробництв «Вектор». Для забезпечення експлуатації сховища осклованих ВАВ буде виконано:

– будівництво інженерно-транспортних мереж сховища осклованих ВАВ (протирадіаційного укриття, зовнішніх інженерних мереж, ділянки залізничної колії), що потребує проведення підготовчих робіт на зазначених об’єктах із видаленням залишків сухостою на ділянках, що зазнали ураження внаслідок пожеж у період 2012-2016 років загальною площею до 7,5 га;

– реконструкція трансформаторної підстанції ПС 110/10 кВ «Буряківка» на території КВ «Вектор»;

– будівництво комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту сховища осклованих ВАВ.

На майданчику комплексу «Вектор» на сьогодні експлуатується спеціально обладнане приповерхневе сховище для захоронення РАВ, призначене для захоронення упаковок РАВ від Чорнобильської АЕС, завершується будівництво двох приповерхневих сховищ для захоронення РАВ – ТРВ-1 і ТРВ-2, завершується облаштування необхідних об’єктів інфраструктури, призначених для забезпечення експлуатації сховищ, збудоване та вводиться в експлуатацію Централізоване сховище для довгострокового зберігання відпрацьованих ДІВ, завершується облаштування об’єктів інфраструктури комплексу.

Таким чином, будівництво майбутнього сховища не призведе до наслідків, що становлять небезпеку для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідків для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів Зазначені впливи на компоненти довкілля можуть характеризуватись як екологічно допустимі при виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності.