Державне спеціалізоване підприємство

"Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами"

Перелік проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що реалізовані/реалізуються на підприємстві ДСП "ЦППРВ" в 2015 році

 

ПЕРЕЛІК
проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, що реалізуються або реалізовані на підприємстві ДСП "ЦППРВ" в поточному році
станом на 01.08.2015

№  

з/п

Номер/ Назва проекту Донор Виконавець Стан виконання проекту
1. "Будівництво централізованого сховища для довгострокового зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. Комплекс виробництв "Вектор", Чорнобильська зона відчуження". Європейський
Союз, Великобританія
Корпорація "Укртрансбуд" Проект завершено.
2. Виконання технічного нагляду за будівництвом Централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання (ЦСВДІВ), що включає поставку та монтаж обладнання на комплексі "Вектор" Великобританія ДСП "УКБЗВ" Проект завершено.
3. U4.01/08-B
"Модернізація інфраструктури по поводженню з радіоактивними відходами у Чорнобильський зоні відчуження. Фаза II".
Європейський
Союз
Компанія "LOKMIS" (Литва) Проект в частині постачання мобільної лабораторії завершено. 
4. U4.01/09-A
"Допомога міністерствам та організаціям, відповідальним за поводження з радіоактивними відходами в Україні".
Європейський
Союз
Консорціум на чолі з DBE Techology GmbH (Німеччина) з SKB International AB, ANDRA, COVRA and ENSERA Проект реалізується. Термін дії проекту подовжено.
5. U4.01/09-B
"Концепція захоронення радіоактивних відходів в Україні".
Європейський
Союз
DBE Techology GmbH (Німеччина) Проект виконується.
6. U6.01е/11
"
Програма здоров'я і екології навколо Чорнобильської зоги відчуження: Поставка і монтаж інсенератора для спалювання деревини"
Європейський
Союз
Компанія ENVINET a.s. (Чехія)  Проект завершено.
7. U4.01/10 B+E
"Удосконалення систем характеризації радіоактивних відходів на діючих атомних електростанціях України" та "Процедури та методологія звільнення матеріалів від регулюючого контролю".
Підпроект В - Удосконалення систем характеризації радіоактивних відходів на діючих атомних електростанціях України.
Підпроект Е - Процедури та методологія звільнення матеріалів від регулюючого контролю.
Європейський
Союз
Компанія ENVINET a.s. (Чехія)  Проект виконується.
8. U4.01/10 C+D+F
"
Підтримка в поводженні з радіоактивними відходами в Україні".
Підпроект С - Оптимізація національної інфраструктури (транспортно-технологічної схеми) поводження з радіоактивними відходами.
Підпроект D - Дослідження  захоронень радіоактивних відходів і пунктів тимчасової локалізації радіоактивних відходів у Чернобильский зоні відчуження.
Підпроект F - Комплексна оцінка об'єктів по поводженню з РАВ в Чорнобильській зоні відчуження.
Європейський
Союз
Компанія PLEJADES GmbH (Німеччина) n> Проект виконується.