Державне спеціалізоване підприємство

"Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами"

Фізичний захист

Постанова КМУ від 25.12.97 № 1471 "Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами, радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання".

Постанова КМУ від 12.07.00 № 1115 "Про затвердження Переліку видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають обов'язковому ліцензуванню".

Постанова КМУ від 26.04.03 № 625 "Про затвердження Порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії".

Постанова КМУ від 12.03.03 № 327 "Про затвердження Порядку проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму".

Постанова КМУ від 02.06.03 № 813 "Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу".

Постанова КМУ від 24.07.2013, № 598 "Про затвердження державного плану взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади на випадок вчинення диверсій щодо ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання у процесі їх використання, зберігання або перевезення, а також щодо радіоактивних відходів у процесі поводження з ними"

Розпорядження КМУ, від 04.09.2013, № 684-р "Про затвердження комплексного плану заходів щодо реалізації положень нової редакції Проектної загрози ядерним установкам, ядерним матеріалам, радіоактивним відходам, іншим джерелам іонізуючого випромінювання в Україні"

Правила обов'язкової сертифікації технічних засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації. Наказ Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 10.04.1997 № 191, зареєстровані Мін'юстом 08.08.1997 за № 298/2102.

Правила поводження з інформацією щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання, доступ до якої обмежується (НП 306.4.08/1.013-98). Наказ Мінекобезпеки від 28.12.1998 № 191, зареєстровано Мін'юстом 05.03.1999 за № 114/3407.

Положення про визначення характеристик можливого нападу на ядерні установки і ядерні матеріали та використання цих відомостей у фізичному захисті (НП 306.2.08/1.015-99). Наказ Державної адміністрації ядерного регулювання від 30.09.1999 №38, зареєстровано Мін'юстом 14.10.1999 за № 703/3996.

Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання (НП 306.4.08/1.042-01). Наказ Мінекоресурсів від 14.12.2000 № 241, зареєстровано Мін'юстом України 12.01.2001 за №13/5204.

Порядок проведення державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки (НП 306.1.107-2005). Наказ Держатомрегулювання від 21.02.2005 № 21, зареєстровано Мін'юстом 07.04.2005 за №372/10652

Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (НП 306.8.126-2006). Наказ Держатомрегулювання від 04.08.2006 № 116, зареєстровано Мін'юстом 21.09.2006 за № 1067/12941.

Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів (НП 306.8.146-2008). Наказ Держатомрегулювання від 28.08.2008 № 156, зареєстровані Мін'юстом 21.10.2008 за № 999/15690.

Загальні вимоги до систем фізичного захисту ядерних матеріалів при їх перевезенні (НП 306.8.147-2008). Наказ Держатомрегулювання від 28.08.2008 № 156, зареєстровані Мін'юстом 21.10.2008 за № 1000/15691.

Вимоги до змісту та структури плану забезпечення фізичного захисту ядерної установки та ядерних матеріалів і плану забезпечення обліку та контролю ядерних матеріалів (НП 306.8.150-2008). Наказ Держатомрегулювання від 04.12.2008 № 196, зареєстровані Мін'юстом 23.12.2008 за № 1223/15914.

Про затвердження форм документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки з метою отримання допуску до виконання особливих робіт Наказ Держатомрегулювання від 29.12.2009 № 181 Зареєстровано в Мін’юсті 28.01.2010 № 98/17393

Вимоги до об’єктового плану взаємодії у разі вчинення диверсії НП 306.8.165-2010 Наказ Держатомрегулювання від 22.11.2010 № 163 Зареєстровано в Мін’юсті15.12.2010 № 1264/18559

Вимоги щодо застосування охорони в системі фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, радіоактивних матеріалів НП 306.8.166-2010 Наказ Держатомрегулювання від 23.11.2010 № 164 Зареєстровано в Мін’юсті15.12.2010 № 1265/18560

Порядок проведення оцінки вразливості ядерних установок та ядерних матеріалів НП 306.8.167-2010 Наказ Держатомрегулювання від 30.11.2010 № 169 Зареєстровано в Мін’юсті 22.12.2010 № 1309/18604

Вимоги до оцінки стану системи фізичного захисту ядерної установки НП 306.8.168-2010 Наказ Держатомрегулювання від 20.12.2010 № 179 Зареєстровано в Мін’юсті30.12.2010 № 1443/18738

Вимоги до комплексу інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання НП 306.8.175-2011 Наказ Держатомрегулювання від 05.12.2011 № 176 Зареєстровано в Мін’юсті23.12.2011№1505/20243

Вимоги до зон обмеження доступу, контролю та управління доступом у зони обмеження доступу НП 306.8.176-2011 Наказ Держатомрегулювання від 05.12.2011 № 177 Зареєстровано в Мін’юсті 23.12.2011 №1509/20247

«Про затвердження Переліку радіаційно-небезпечних об’єктів в України, для яких розробляється об’єктова проектна загроза НП 306.8.188-2013 Наказ Держатомрегулювання від17.12.2012 № 238 Зареєстровано в Мін’юсті 02.01.2013 №21/22553>

Про затвердження Порядку формування та розвитку культури захищеності ядерних установок та об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, та Інструкції з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання НП 306.8.191-2013 Наказ Держатомрегулювання від 25.07.2013 № 76 Зареєстровано в Мін’юсті 06.09.2013 №1543/24075 №1544/24076

Постанова КМУ від 11.08.2005 р. N 740 "Про затвердження Порядку проведення розрахунків і складання фінансових планів фізичного захисту "