Новини ЦППРВ 

На Державному спеціалізованому підприємстві «Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами» здійснено планову інспекційну перевірку Державної інспекції ядерного регулювання України

В період з 26 лютого по 01 березня 2019 на ДСП «ЦППРВ» відбулася планова інспекційна перевірка дотримання вимог законодавства, норм, правил і стандартів з радіаційної безпеки при здійсненні діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів.

Інспекція здійснювалась з метою перевірки виконання вимог ядерної та радіаційної безпеки за наступними напрямками:

  1. Перевірка стану виконання робіт в частині проведення комплексних («гарячих») випробувань ЦСВДІВ, а саме:

– дотримання: Технологічного регламенту безпечної експлуатації ЦСВДІВ (етап «гарячих випробувань»); Критеріїв приймання радіоактивних відходів у формі ВДІВ, що відпрацювали встановлений термін, до ЦСВДІВ на етапі «гарячих» випробувань; Програми «гарячих» випробувань ЦСВДІВ; Тимчасової програми радіаційно-дозиметричного контролю ЦСВДІВ на етапі «гарячих» випробувань;

– звітних матеріалів за результатами проведення випробувань;

– стану забезпечення РБ на об’єкті, наявності документації, що регламентує забезпечення РБ;

– наявність та дотримання взаємоузгоджених процедур передачі – приймання РАВ із постачальниками;

– дотримання узгоджених Держатомрегулюванням технічних рішень щодо поводження з відпрацьованими ДІВ;

– функціонування засобів обліку РАВ (у вигляді прийнятих відпрацьованих ДІВ) на ЦСВДІВ;

– стан виконання особливих умов ліцензії №ОВ 001050 щодо експлуатації ЦСВДІВ.

  1. Перевірка стану виконання вимог Припису №152-24-10П від 06.12.2018, складеного за результатами планової інспекції ДСП «ЦППВР», яка проводилась Держатомрегулюванням у період з 03 по 06.12.2018, а саме:

– прийнятих заходів з усунення недоліків контролю за просіданнями та деформаціями споруди СОПСТРВ;

– підготовлених змін до документації на сховище №21А ПЗРВ «Буряківка» щодо внесення змін до процедури завантаження РАВ у сховище;

– виконання заходів з демонтажу обладнання дільниці дезактивації ЗІЗ та СЦДТ, обстеження цього об’єкту та майданчика навколо нього.

  1. Перевірка звітної документації, на підставі якої у ДСП «ЦППРВ» складаються квартальні, річні звіти про безпеку провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів.

За результатами інспекційної перевірки було встановлено, що діяльність ДСП «ЦППВР» з проведення робіт в рамках завершення «гарячих» випробувань ЦСВДІВ здійснюється у відповідності до умов ліцензії №ОВ 001050 на право провадження діяльності з переробки і зберігання РАВ, діяльність з експлуатації сховищ для захоронення РАВ ПЗРВ «Буряківка» здійснюється у відповідності до умов ліцензії №ОВ 000953 на право провадження діяльності з експлуатації сховищ для захоронення РАВ.

Related posts